Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Polacy we współczesnym Kazachstanie

14.11.2017, 18:00
WSTĘP: 10 zł

14 listopada zapraszamy na spotkanie z Elżbietą Dziuk-Renik i Krzysztofem Renikiem „POLACY W WSPÓŁCZESNYM KAZACHSTANIE”, w ramach cyklu „Współczesna Azja Centralna”.

Opowieść o tym jak radzą sobie w Kazachstanie w codziennym życiu nieazjatyckie grupy ludności – przede wszystkim Polacy, ale i Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy. Jak układają sobie relacje z kazachską większością w sytuacji kazachskiego odrodzenia narodowego – odrodzenia kazachskiej tradycji, obyczajów, a także zwiększającej się popularności języka kazachskiego? Czy obawy i niepokoje społeczności rosyjskojęzycznych mieszkających w Kazachstanie, związane z kazachskim odrodzeniem, są uzasadnione? Czy zmiany zachodzące w życiu społecznym w Kazachstanie są zagrożeniem dla ludności nieazjatyckiej? Opowieść wzbogacona będzie zdjęciami oraz wplecionymi w narrację nagraniami audio wykonanymi w 2017 roku w Kazachstanie. Zapraszają Elżbieta Dziuk-Renik i Krzysztof Renik.