WYDARZENIA

Image article

Podróż na Wschód – spotkanie z prof. Stanisławem Obirkiem

5.04.2017, 18:00
WSTĘP: wolny

Prof. Stanisław Obirek – filozof i teolog podejmie próbę odpowiedzi na pytania o misje, konwersję religijną  i odstępstwo w katolicyzmie i buddyzmie; odniesie się też do książki Shusaku Endo „Milczenie”  i jej ekranizacji zrealizowanej przez Martina Scorsese.

 

e