WYDARZENIA

Image article

Orient Lab 2019

22.11.2019, 18:00

Doktoranckie Koło Naukowe WO UW „Orientuj się!” oraz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie zapraszają na drugą edycję konkursu Orient Lab.

Orient Lab, inspirowany podobnymi konkursami prowadzonymi od wielu lat na świecie, takimi jak FameLab, skierowany jest do doktorantów i studentów zarejestrowanych na studiach II stopnia, i ma na celu popularyzację badań naukowych związanych z obszarem Azji i Afryki.

Udział w Orient Labie pozwala młodym badaczom i badaczkom na zaprezentowanie autorskich badań dotyczących obszaru Azji bądź Afryki w sposób zrozumiały dla publiczności złożonej również z nie-badaczy. W sytuacji, gdy coraz więcej naukowych dociekań finansowanych jest z grantów, umiejętność jasnego formułowania tez i przedstawiania ich szerokiemu gronu odbiorców jest nieodzowna.

Konkurs podzielony jest na 3 kategorie: doktorancką polskojęzyczną, doktorancką angielskojęzyczną oraz studencką, skierowaną do studentów II stopnia.

Uwaga: Uczestnicy muszą być zarejestrowani na jednej z polskich uczelni.

Na zgłoszenia czekamy do 9 listopada 2019 roku.
Wyniki pierwszego etapu konkursu ogłosimy 13 listopada 2019 r..
Finał konkursu odbędzie się w Muzeum Azji i Pacyfiku 22 listopada 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) należy wysłać na adres orientujsiewouw@gmail.com do dnia 9.11.2019 r., do godz. 23:59.

https://drive.google.com/open?id=1HV3SbAp9CRmTO7KGCvPWj0taHEMuxI60

Regulamin konkursu:

https://drive.google.com/open?id=1eze-VCeWHucBNoZb9_kVto4MI_CgA3UD

_____________________________________________________

The Association of PhD Students “Orientuj się!” and The Asia and Pacific Museum are delighted to invite you to the second edition of the Orient Lab competition.

Orient Lab, inspired by similar competitions held all around the world, is addressed to PhD candidates and graduate students, and aims to popularise academic research related to Asia and Africa.

Orient Lab allows young researchers to test themselves and present their work before the general public. As scholarly projects are increasingly funded by grants, the ability to clearly formulate ideas and present them to both academic and non-academic audience is becoming indispensable to every researcher. Each participant will only have 5 minutes to impress the Jury and the audience.

The competition is divided into 3 categories:

PhD Category – Polish Speakers,
PhD Category – English Speakers,
Student Category (for MA programmes attendants).

Note: MA and Phd students must be registered at a Polish university.

We are waiting for your applications until November 9, 2019.
The results of the first stage of the competition will be announced on November 13, 2019.
The final of the competition will be held at the Asia and Pacific Museum on November 22, 2019.

The application form (linked below) should be sent to orientujsiewouw@gmail.com by November 9, 2019, by 23:59.

https://drive.google.com/open?id=1ZgxnqADWYjz8rlJRDjoLHI2IYHNpeK6g