WYDARZENIA

Image article

Oferta pracy: pracownik merytoryczny Działu Naukowo-Wystawienniczego

22.11.2016 - 7.12.2016

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w dniu 22 listopada 2016 r. ogłasza nabór na stanowisko – pracownik merytoryczny Działu Naukowo-Wystawienniczego.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek etnologia, kulturoznawstwo, historia sztuki, indologia lub pokrewne,
– udokumentowane zainteresowanie kulturą indyjską,
– komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany j. angielski),
– swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi aplikacjami biurowymi,
– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
– bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:
– mile widziane dodatkowe studia, np. podyplomowe z zakresu muzealnictwa,
– doświadczenie w pracy w muzeum / instytucji kultury, w tym w pracy z wolontariuszami,
– doświadczenie w projektach digitalizacyjnych,
– dorobek publikacyjny z zakresu kultury Indii,
– mile widziana znajomość drugiego języka obcego (preferowany język azjatycki).

Opis stanowiska:
– współtworzenie wystawy stałej, ze szczególnym uwzględnieniem części dotyczącej kultury Indii,
– przygotowywanie i organizowanie wystaw czasowych,
– opracowywanie zbiorów z obszaru kultury indyjskiej, z uwzględnieniem programu do ewidencjonowania muzealiów,
– koordynacja procesu digitalizacji zbiorów, upowszechnianie i udostępnianie zbiorów w Internecie,
– popularyzowanie zbiorów, m.in. przez przygotowywanie tekstów do informatorów, katalogów, przewodników, innych publikacji, wykładów, odczytów i referatów,
– prowadzenie działalności naukowo-badawczej związanej z sztuką Indii, prezentowanie wyników na sympozjach i konferencjach, publikowanie artykułów
– koordynacja pracy wolontariuszy i praktykantów
– prowadzenie działalności dydaktycznej we współpracy z Działem Edukacyjnym (oprowadzanie po wystawach oraz przygotowywanie materiałów do lekcji i warsztatów muzealnych),
Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny.

Oferujemy:
– ciekawą i satysfakcjonującą pracę w rozwijającej się instytucji
– stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)

Miejsce pracy: Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, C.V. , wraz z danymi kontaktowymi, osobiście (sekretariat) lub pocztą (w tym e-mail sekretariat@muzeumazji.pl) w terminie do 7 grudnia 2016 roku (z dopiskiem „Dział Naukowo-Wystawienniczy”).
W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Muzeum zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.