Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Muzyka Al-Andalus – koncert Gerard Edery & Friends

30.11.2018, 18:00
WSTĘP: 40 zł, 35 zł

AKTUALIZACJA: Bilety na koncert 30.11.2018 zostały już wyprzedane.

 

30 listopada zapraszamy na niezwykły koncert pieśni arabskich i sefardyjskich – „Muzyka Al-Andalus”.

Wystąpią: Gerard Edery (wokal, gitara, saz), Abdou Ouardi (oud, kanun, wokal), Robert Siwak (bębny obręczowe, cajon) i Piotr Kopietz (akordeon).
W programie koncertu usłyszymy tradycyjne melodie i pieśni w języku arabskim, hebrajskim, ladino, hiszpańskim i tureckim.
Koncert organizowany w ramach cyklu „Wszystkie dźwięki Azji. Na muzycznych szlakach Bliskiego i Dalekiego Wschodu”, promującego wystawę stałą „Strefa Dźwięków”.

Artyści:
Gerard Edery – urodzony w Casablance, dorastał w Paryżu i Nowym Jorku. Jeden z najbardziej znanych wykonawców pieśni sefardyjskich, solista kantoralny. Jest wirtuozem gitary i popularnego w Azji Mniejszej instrumentu strunowego – sazu. W swoim bogatym repertuarze ma wiele utworów w stylu etniczno-folkowym, w których wykorzystuje tradycyjne formy muzyczne z całego świata. Śpiewa w 16 językach, a czterema z nich swobodnie posługuje się na co dzień.
www.gerardedery.com

Abdou Ouardi – mistrz lutni arabskiej oud i kanunu, wokalista z Maroka. Wykładowca w konserwatorium muzycznym w Safi. Autor podręcznika do nauki gry na lutni arabskiej oud. Wielokrotnie występował na koncertach w Maroku i zagranicą.W ostatnich latach koncertował także w Polsce, wraz z grupą Jawa Ensemble: Lucyanem Wesołowskim i Adamem Rozenmanem. W tym roku wziął udział w prestiżowym Festival of Sacred Music w Fezie.

Robert Siwak – mistrz instrumentów perkusyjnych, gra na dafie, bendirze, darabuce, riggu, zarbie i cajonie. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Wystąpił na wszystkich ważniejszych festiwalach muzycznych w Polsce. Koncertował w wielu krajach europejskich, na Bliskim i Dalekim Wschodzie, a także w USA. Uczestniczył w nagraniach ponad 40 płyt dla wytwórni polskich i zagranicznych. Współpracował z kilkunastoma formacjami muzycznymi i kompozytorami: Krzesimirem Dębskim, Janem A.P. Kaczmarkiem, Pawłem Mykietynem i Jerzym Satanowskim.

Piotr Kopietz – mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, aran­żer, kompozytor.
Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie akordeonu. Należy do grona kilku muzy­ków w Polsce gra­ją­cych na naro­do­wym instru­men­cie argen­tyń­skim – ban­do­ne­onie oraz jest jed­nym z nie­wielu arty­stów kon­cer­tu­ją­cych na fran­cu­skiej akor­di­nie. Koncertuje solo, w zespo­łach kame­ral­nych oraz z towa­rzy­sze­niem orkiestr sym­fo­nicz­nych w Polsce i poza jej gra­ni­cami. Jako muzyk sesyjny nagrywa muzykę kla­syczną i roz­ryw­kową dla radia, tele­wi­zji, teatru i filmu.
http://kop-art.art.pl/projekty/piotr-kopietz/

Bilety w cenie 40 zł, 35 zł (ulgowy) dostępne są także w przedsprzedaży, codziennie w godz. 10.00-18.00, oprócz poniedziałków i świąt.
Liczba miejsc ograniczona.