Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Mustang – tajemnicze kraina Lo

16.04.2019, 18:00
WSTĘP: 10 zł

16 kwietnia zapraszamy na pokaz slajdów „Mustang – Tajemnicze kraina Lo” Tomasza Tułaka, podróżnika i organizatora wypraw z Om Tramping Klub.

Na północy Nepalu, pomiędzy masywem ośmiotysięcznika Annapurny, a zajętym przez Chińczyków Tybetem położona jest mała, tybetańska kraina zwana Mustangiem. Jeszcze dziesięć lat temu Mustang miał status królestwa. W komunistycznym Nepalu król nie ma już jednak żadnej władzy, jednak nadal cieszy się dużym autorytetem. Od setek lat niewiele tu się zmieniło, a piesza wędrówka przez byłe królestwo to prawdziwa podróż w czasie. Tutaj znajdziemy prawdziwy kawałek Tybetu, niezmieniony chińskimi „rewolucjami”. Mustang to świat nomadów – pasterzy owiec i jaków oraz buddyjskich mnichów. Architekturę rejonu tworzą tradycyjne, tybetańskie domy, stare klasztory i wszechobecne, niegdyś zamieszkałe, jaskinie.

Przez setki lat Mustang był dostępny tylko dla pieszych. Dotarcie tu zajmowało kilkanaście dni. Obecnie sytuacja się zmiania za sprawą budowanej tu nowej drogi, która w niedalekim czasie może zmienić oblicze tego rejonu. Już teraz po wiekach izolacji można dojechać do Mustangu samochodem, dlatego pojawia się tutaj coraz więcej turystów.

Dotarcie do otoczonej olbrzymim murem stolicy zajęło nam 5 dni. Cała nasza wędrówka zajęła dwanaście dni. Trasa nie należy do łatwych: pełna jest przewyższeń, a każdego popołudnia zaczyna wiać zimny wiatr. Trudy wędrówki wynagradzają jednak fantastyczne widoki ośnieżonych szczytów.
Olbrzymia przestrzeń, niekończących się gór daje niezwykłe poczucie wolności.
Podczas pobytu w Mustangu spotkaliśmy się z królem, byliśmy też świadkami porywających ceremonii poświęconych przerażającym wcieleniom buddy – Mahakalom.