WYDARZENIA

Image article

Moja Jakucja – spotkanie z dr Künnej Takaahaj

28.02.2019, 18:00
WSTĘP: 10 zł

28 lutego zapraszamy na prelekcję poświęconą kulturze współczesnej Jakucji, rozwojowi sztuk plastycznych i wizualnych w tym kraju, a także rozwojowi ekstremalnej turystyki i problemach ekologii. Gościem spotkania będzie dr Künnej Takaahaj z Jakucji, autorka pracy doktorskiej „Jakuckie prace Wacława Sieroszewskiego w kontekście przemian świadomości narodowej Sacha (Jakutów)” i koordynatorka Grupy Polsko-Syberyjskiej na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą wielokulturowości oraz studiów postkolonialnych w antropologii kulturowej, miedzy innymi powiązań społeczno-antropologicznych między Polską a Syberią. W tym tematy dotyczące polskich badań na syberyjskich terenach oraz badania tożsamości rdzennych ludów Syberii.