Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Mniejszość azerbejdżańska w Gruzji – prezentacja K.Kosicińskiej

4.06.2019, 18:00
WSTĘP: wolny

4 czerwca zapraszamy na prezentację Klaudii Kosicińskiej, doktorantki Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, pt.”Mniejszość azerbejdżańska w Gruzji – codzienność na wielokulturowym pograniczu”.

Południowo-wschodnia część Gruzji, czyli region Kwemo Kartlii, to miejsce wyjątkowe. Szczególnie interesujące jest Marneuli, zamieszkane w ponad 80% przez gruzińskich Azerbejdżan, najliczniejszą mniejszość narodową kraju. Od sąsiadów, Gruzinów i Ormian, z którymi często dzielą tę samą wieś, różnią się religijnie, etnicznie, językowo i kulturowo.

Podczas spotkania opowiemy o gruzińskiej mniejszości narodowej, którą pierwszy raz miałam okazję poznać w 2015 roku. O jej długich tradycjach istnienia na pogranicznych terenach położonych tuż przy granicy z Azerbejdżanem i Armenią, praktykowanych obyczajach, kulturze i języku. Jak świętują? Jakimi językami posługują się na co dzień? Do jakich krajów migrują? Jak wyglądają ich relacje z gruzińskimi i ormiańskimi sąsiadami? Co to znaczy być “gruzińskim Azerbejdżaninem”?
Zapraszamy na prezentację opartą o część badań w ramach przygotowywanego doktoratu oraz pokaz zdjęć.

Mgr Klaudia Kosicińska, doktorantka Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (od 2018 r.), absolwentka studiów wschodnich ze specjalizacją Kaukaz i Azja Centralna oraz animacji społeczno-kulturalnej na Uniwersytecie Warszawskim, studentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Stypendystka Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwane Dżawachiszwilego (2016/2017 r.). Związana z Fundacją Inna Przestrzeń oraz Kaukaz.net. Animatorka kultury, przewodniczka historyczno-kulturowa po Gruzji. Współpomysłodawczyni Przeglądu Kina Gruzińskiego „Gamardżoba kino” w Warszawie. Mieszka w Tbilisi.
Doktorat jest realizowany w ramach projektu “Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.