WYDARZENIA

Image article

Liderki religijne w Tadżykistanie i Kirgistanie-promocja książki

20.04.2018, 18:00
20 kwietnia zapraszamy na spotkanie promujące książkę dr Anny Cieślewskiej „Islam with a Female Face: How Women are Changing the Religious Landscape in Tajikistan and Kirgistan”. Spotkanie poprowadzi dr Michał Łabenda.

Książka powstała na podstawie badań terenowych dr Anny Cieślewskiej przeprowadzonych w latach 2014-2015 w Dolinie Fergańskiej w Tadżykistanie i Kirgistanie.

W książce autorka zajmuje się społeczną rolą liderek religijnych w kontekście zmieniających się realiów społecznych i politycznych w nowej post-radzieckiej rzeczywistości. Autorka bada świat duchowości kobiet i jego wpływ na religię i społeczeństwo. Historie liderek religijnych służą do pokazania szerszego kontekstu religijności oraz transformacji islamu we współczesnej Azji Centralnej. Książka odczarowuje popularne na Zachodzie mity – zarówno te mówiące o podrzędnej roli kobiety w islamie, jak inne idealizujące pozycje kobiety i jej udział w życiu religijnym i społecznym.

Dr Anna Cieślewska pracuje w Zakładzie Iranistyki IO, UJ. Od 2006 roku zajmuje się badaniami w Azji Centralnej, oraz realizacją projektów rozwojowych na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw.

Książka powstała w ramach projektu Fuga 2 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach finansowania stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na podstawie decyzji numer EC-2013/08/S/HS1/00205

Spotkanie w ramach cyklu „Współczesna Azja Centralna”

Piątek, 20 kwietnia 2018 r., godz. 18.00
Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24 w Warszawie
Wstęp wolny

Organizacja: kustosz Karolina Krzywicka