Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Korzenie i przyszłość muzyki wietnamskiej. Koncert Ha Noi Duo

25.05.2018, 18:00
WSTĘP: 30 zł, 25 zł

HA NOI DUO
Nguyen Le i Ngo Hong Quang

Korzenie i przyszłość muzyki wietnamskiej

Nguyen Le, znany paryski jazzman wietnamskiego pochodzenia, gitarzysta, kompozytor i producent, od lat eksperymentuje na pograniczach jazzu i rodzimej muzyki Wietnamu. Młodszy o pokolenie, urodzony w Wietnamie, a obecnie żyjący w Holandii Ngo Hong Quang to multiinstrumentalista zafascynowany muzyką mniejszości narodowych. Ich twórczość jest doskonałym przykładem na żywotność muzyki dawnej i ludowej, podlegającej interpretacjom i przemianom, podążającej za nurtem współczesności. Wietnamskie korzenie, ważne dla obu artystów, łączą się tu płynnie z doskonale im znanymi inspiracjami europejskimi, indyjskimi czy północnoafrykańskimi. Podczas koncertu Nguyen Le i Ngo Hong Quang zaprezentują m.in. utwory ze swojej wspólnej płyty „Ha Noi Duo”, wydanej w 2017 r.

Koncert w ramach cyklu muzycznych spotkań „Wszystkie dźwięki Azji. Na muzycznych szlakach Bliskiego i Dalekiego Wschodu”, promującego ekspozycję stałą Strefa Dźwięków.
https://www.muzeumazji.pl/wystawy/wystawa-stala/