WYDARZENIA

Image article

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” po raz czwarty na Mazowszu!

25.08.2016 - 30.09.2016

Do konkursu zgłaszać można  wolontariuszy, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Jego główną ideą jest popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, także zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontarystycznej. Zgłoszenia kandydatów w konkursie przyjmowane będą do 30 września br.

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” to regionalny etap konkursu „Barwy Wolontariatu”. Pomysłodawcą  i organizatorem inicjatywy na poziomie ogólnopolskim jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Laureaci są automatycznie finalistami konkursu ogólnopolskiego.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest 27 października br. podczas uroczystej gali konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”.

Zapraszamy do udziału!

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Dialogu Obywatelskiego

Departament Organizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
e-mail: dialog@mazovia.pl
tel: 22 59 79 298
www.dialog.mazovia.pl


Organizator:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie