Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

/brak biletów/ Kitanodai Gagaku Ensemble – koncert japońskiej muzyki dworskiej

9.07.2019, 19:00
WSTĘP: 20 zł

Uwaga – bilety na wydarzenie zostały już wyprzedane.

 

Gagaku jest klasyczną formą japońskiej muzyki dworskiej i tańca, która ma ponad tysiącletnią historię i z uwagi na wysokie wartości historyczne i artystyczne została wpisana na światową listę Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

Kitanodai Gagaku Ensemble jest zespołem posiadającym status organizacji pożytku publicznego, mającym na celu propagowanie w kraju i za granicą klasycznej japońskiej muzyki dworskiej gagaku. Działalność grupy obejmuje przede wszystkim promowanie współpracy międzynarodowej oraz edukowanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej młodych słuchaczy.

Zespół Kitanodai Gagaku Ensemble występował podczas wydarzeń propagujących przyjaźń międzynarodową organizowanych przez rząd Japonii, a dzięki wsparciu Japan Foundation organizowane są także warsztaty muzyczne na uczelniach krajów zachodnich, Afryki i Australii.

Muzycy zespołu kształcą się i doskonalą technikę pod okiem Shogo Anzai, który wcześniej pełnił zaszczytną funkcję naczelnego muzyka Departamentu Muzyki przy Agencji Dworu Cesarskiego.

Wstęp: 20 zł. Bilety można nabyć w kasie muzeum (wt.-ndz. 10-18)

Liczba miejsc ograniczona.

 

Sponsorzy:

 

 

 

Patronat honorowy:

Ambasada Japonii w Polsce