Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

KASZMIR. CZY DA SIĘ ROZWIĄZAĆ KONFLIKT MIĘDZY INDIAMI I PAKISTANEM?

7.12.2016, 18.00
WSTĘP: 10 zł

Konflikt o Kaszmir to jeden z najdłużej trwających konfliktów międzynarodowych i jedyny na świecie, w którym uczestniczą sąsiedzi posiadający arsenał nuklearny. Kaszmir to jeden z najbardziej zmilitaryzowanych regionów świata, a obecny zły stan relacji między Indiami i Pakistanem nie budzi nadziei na poprawę w najbliższym czasie. Eskalacja tego konfliktu może mieć tragiczne skutki, stanowiąc zagrożenie ponadregionalne i dlatego warto poruszać ten temat omawiając problemy współczesnego bezpieczeństwa. Tymczasem w polskich mediach problemy południowoazjatyckie praktycznie się nie pojawiają.

Podczas wykładu omówione zostaną dokładnie przyczyny tego konfliktu, jego wpływ na zagraniczną politykę Indii i Pakistanu, zaangażowanie państw trzecich, a także sytuacja tych, którzy od dekad ponoszą największą ofiarę w związku z jego trwaniem: ludzi mieszkających po obydwu stronach tak zwanej „linii kontroli”, granicy de facto oddzielającej Kaszmir. Omówione zostaną uwarunkowania polityczne, prawne, ekonomiczne i społeczne we wszystkich regionach dawnego księstwa Dżammu i Kaszmir, a zwłaszcza: Dolinie Kaszmirskiej, tak zwanym „Azad” Kaszmirze, Gilgit Baltistanie, ze szczególnym odniesieniem do problemu łamania praw człowieka w tych regionach. Dlaczego w indyjskim Kaszmirze trwa masowe powstanie przeciwko władzom i stacjonującym tam oddziałom i czy Kaszmir stał się teatrem działań islamskich ekstremistów?
Rozwiązanie konfliktu i normalizacja stosunków między Indiami i Pakistanem to warunek niezbędny dla rozwoju całego regionu Azji Południowej. Jakie kroki można podjąć w celu zakończenia tego konfliktu? Czy jest to w ogóle możliwe? W czyim interesie jest podsycanie sporu i jego kontynuacja? Jakie jest stanowisko i udział Chin w konflikcie (Chiny także posiadają część Kaszmiru, zatem trzecie państwo nuklearne jest bezpośrednio zaangażowane w konflikt).

Skomplikowaną sytuację prelegentka postara się wyjaśnić w przystępny sposób, nakreślając historyczny przebieg i stan obecny konfliktu.
Wykład uzupełniony zostanie pokazem zdjęć z indyjskiego i pakistańskiego Kaszmiru.

Agnieszka Kuszewska – doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki polityczne. Profesor nadzwyczajna w Instytucie Nauk Społecznych warszawskiego Uniwersytetu SWPS oraz ekspertka ds. Indii i Pakistanu w think tanku Centrum Studiów Polska-Azja. warszawskiego Uniwersytetu SWPS oraz ekspertka ds. Indii i Pakistanu w think tanku Centrum Studiów Polska-Azja. Należy do zarządu Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz do European Association for South Asian Studies.

Przedmiotem jej badań są geostrategiczne, polityczne, społeczne i gospodarcze problemy Azji Południowej, znaczenie Indii i Pakistanu w stosunkach międzynarodowych, problematyka związana ze współczesnymi konfliktami międzynarodowymi, bezpieczeństwem, prawami człowieka, zwłaszcza w kontekście konfliktu kaszmirskiego. Prowadzi regularne badania terenowe w regionie, wykładała m. in. na uniwersytetach w Lahaur, Islamabadzie i Fajsalabadzie.

Autorka licznych publikacji dotyczących ww. zagadnień, w tym trzech monografii:
– „Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir” (Wyd. PWN, 2010), pierwsza na polskim rynku publikacja poświęcona konfliktowi kaszmirskiemu wraz z autorskim tłumaczeniem dokumentów związanych z jego przebiegiem;
– „Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo” (Wyd. Difin, 2013);
– „Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania” (Wyd. PWN, 2015)

 


Organizator:

Kustosz Karolina Krzywicka