Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Kaligrafia arabska –warsztaty artystyczne dla dorosłych

19.10.2019, 16.30
WSTĘP: 20 zł

Język arabski brzmi dla większości z nas tajemniczo, a pismo arabskie przypomina raczej dziecinne szlaczki niż litery układające się w wyrazy. Podczas spotkania prowadzący przybliży uczestnikom język arabski, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Opowie o podstawach tego języka, zwracając szczególną uwagę na różnice między językami arabskim i polskim.
W części warsztatowej poznamy arabski alfabet i nauczymy się pisać arabskie litery. Samodzielnie zapiszemy własne imię po arabsku i będziemy mieli okazję spróbować swoich sił w kaligrafowaniu za pomocą tuszu i patyczka.

Prowadzący: Samir Saadi z Jasmin – Stowarzyszenia Przyjaciół na rzecz Współpracy Międzykulturowej

Warsztaty odbędą się w sobotę , 19 października, o godzinie 16:30. Liczba miejsc jest ograniczona.

Wstęp 20 zł

REZERWACJA

Przyjmujemy zapisy na warsztaty wyłącznie drogą mailową: dorotapasek@muzeumazji.pl W temacie prosimy wpisać
„Kaligrafia arabska”. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i otrzymanie maila potwierdzającego rezerwacje. Rezerwacje przyjmujemy do 18 października, do godziny 12:00.