Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

JUBILEUSZ ARTYSTYCZNY STANISŁAWA TWORZYDŁY

16.10.2016, 12.00-18.00
WSTĘP: wolny

W swojej pracy Stanisław Tworzydło korzysta z wiedzy i doświadczeń zdobytych w trakcie pięcioletnich studiów w Chinach, w Centralnej Akademii Sztuki i Projektowania w Pekinie, które twórczo rozwinął opracowując własne, oryginalne techniki malarskie oraz ceramiczne. Artysta kształci kolejne pokolenia twórców w swojej pracowni, która od 1991 r. działa pod nazwą Ośrodek Sztuki Dekoracyjnej i Użytkowej. W ramach działalności statutowej Związku Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa prowadzone są tam zajęcia otwarte dla wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje uzdolnienia artystyczne. Uczniowie Ośrodka kształcą się w zakresie ceramiki artystycznej, mozaiki, rzeźby ceramicznej, grafiki, a także malarstwa chińskiego na papierze i na tkaninie: zarówno techniki gongbihua – malarstwa precyzyjnego, jak i xieyihua – tak zwanego malarstwa „zapisanej idei”. Wielu z nich prowadzi samodzielną działalność artystyczną, czerpiąc inspirację ze sztuki Dalekiego Wschodu.

Kiermasz prac Stanisława Tworzydło i jego uczniów odbywa się w pięćdziesiątą rocznicę założenia pracowni. Jest to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy zaprezentuje się na nim tak liczna grupa artystów związana z Ośrodkiem Sztuki Dekoracyjnej i Użytkowej, z jego założycielem na czele. Wystawione zostaną unikatowe prace wykonane różnorodnymi technikami, w tym przedmioty użytkowe (talerze, wazony, czarki) oraz dekoracyjne (rzeźby, obrazy).


Organizator:

Kustosz Maciej Góralski