WYDARZENIA

Image article

JUBILEUSZ ARTYSTYCZNY STANISŁAWA TWORZYDŁY

16.10.2016, 12.00-18.00
WSTĘP: wolny

W swojej pracy Stanisław Tworzydło korzysta z wiedzy i doświadczeń zdobytych w trakcie pięcioletnich studiów w Chinach, w Centralnej Akademii Sztuki i Projektowania w Pekinie, które twórczo rozwinął opracowując własne, oryginalne techniki malarskie oraz ceramiczne. Artysta kształci kolejne pokolenia twórców w swojej pracowni, która od 1991 r. działa pod nazwą Ośrodek Sztuki Dekoracyjnej i Użytkowej. W ramach działalności statutowej Związku Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa prowadzone są tam zajęcia otwarte dla wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje uzdolnienia artystyczne. Uczniowie Ośrodka kształcą się w zakresie ceramiki artystycznej, mozaiki, rzeźby ceramicznej, grafiki, a także malarstwa chińskiego na papierze i na tkaninie: zarówno techniki gongbihua – malarstwa precyzyjnego, jak i xieyihua – tak zwanego malarstwa „zapisanej idei”. Wielu z nich prowadzi samodzielną działalność artystyczną, czerpiąc inspirację ze sztuki Dalekiego Wschodu.

Kiermasz prac Stanisława Tworzydło i jego uczniów odbywa się w pięćdziesiątą rocznicę założenia pracowni. Jest to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy zaprezentuje się na nim tak liczna grupa artystów związana z Ośrodkiem Sztuki Dekoracyjnej i Użytkowej, z jego założycielem na czele. Wystawione zostaną unikatowe prace wykonane różnorodnymi technikami, w tym przedmioty użytkowe (talerze, wazony, czarki) oraz dekoracyjne (rzeźby, obrazy).


Organizator:

Kustosz Maciej Góralski