Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Fattaneh i Fattah – teatr irański

10.10.2017, 18:00
WSTĘP: wolny

Irański teatr t’azie wywodzi się z czasów dynastii Sasanidów. W 2010 roku został wpisany na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Tradycyjna sztuka „Fattaneh i Fattah” w adaptacji Seifollaha Shokri została wyreżyserowana przez Mojgan Maghooli.

Występują: Mohammad Bakhshinia, Amir Safari, Mohsen Givehkesh i Leila Mousavi. Promocją wydarzenia zajmuje się Ahoo Kazemi.

Przedstawienie w języku perskim, tłumaczone na polski.

 

 

Wstęp wolny.

Liczba miejsc ograniczona.

Rozdaliśmy już wszystkie wejściówki na przedstawienie! Osoby, które nie pobrały wejściówek, a chciałby znaleźć się na widowni będą wpuszczane, jeśli do godziny rozpoczęcia spektaklu nie zgłoszą się wszystkie osoby z wejściówkami i zostaną wolne miejsca.