Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Z Dalajlamą w Himalajach – pokaz filmu dokumentalnego

9.03.2017, 18:00
WSTĘP: 10 zł

9 marca 2017 zapraszamy na kolejny pokaz filmów dokumentalnych zrealizowanych w indyjskich Himalajach przez Elżbietę Dziuk, Krzysztofa Renika i Michała Zielonego. „Z Dalajlamą w Himalajach” to opowieść o niezwykłym spotkaniu z Dalajlamą w małej wiosce w sercu gór Ladaku. Oczekują Go mieszkańcy siedmiu wiosek i mnisi 600-letniego klasztoru. Religijnym odwiedzinom przywódcy buddyzmu tybetańskiego u himalajskich górali towarzyszą zbiorowe recytacje buddyjskich mantr, taniec, oraz buddyjskie obrzędy. Film został zrealizowany na prośbę mnichów organizujących spotkanie; przedstawiamy wersję skróconą tego filmu wraz z tłumaczeniem i komentarzem. Drugi z pokazywanych tego wieczoru filmów – „Himalajska pielgrzymka” – relacjonuje wędrówkę trójki górali: buddyjskiego mnicha i jego krewnych – matki i syna – do położonej wysoko w górach Ladaku świątyni buddyjskiej.

Organizacja: kustosz Karolina Krzywicka

 

Liczba miejsc ograniczona. Bardzo prosimy o punktualne przybycie. Osoby spóźnione więcej niż 15 min mogą nie zostać wpuszczone na wydarzenie.