Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Cyganie Luli z Azji Centralnej – prelekcja

24.02.2018, 19:00
WSTĘP: wolny

24 lutego 2018 r., o godz. 19.00, zapraszamy na spotkanie „Cyganie Luli” w ramach wydarzenia Festiwal Azji Centralnej. Dorota i Bartosz Baranowscy, podróżnicy, autorzy bloga Agrafka i sznurek, czyli Dorota i Bartek w Azji,opowiedzą o burzliwej historii, niejasnych korzeniach i złożonej tożsamości środkowoazjatyckich Cyganów Luli.

Społeczność ta w powszechnym mniemaniu funkcjonuje jako jedna z grup romskich (cygańskich), ale czy tak jest naprawdę? Czy są to po prostu post-radzieccy Cyganie? A może potomkowie irańskich derwiszów? Inne tezy głoszą, że są to bezpośredni potomkowie Cyganów z Indii, pochodzący z najniższej kasty.
Tożsamość Luli jest nadal tak samo skomplikowana jak ich obecna przynależność narodowościowa i stosunki z resztą społeczeństwa. Podobnie jak w przypadku innych grup nie-mainstreamowych również przedstawiciele Luli borykają się z odrzuceniem i ostracyzmem społecznym. Dlatego też jest to grupa tak bardzo hermetyczna i uważana za nieprzychylną obcym. Tymczasem, jak okazało się w trakcie badań, członkowie społeczności Luli cenią bardzo podobne, o ile nie identyczne, wartości, co ich najbliżsi sąsiedzi, czyli Uzbecy, Kirgizi i Tadżycy. Tymi wartościami są rodzina i praktyka islamu.

Dorota Nowak-Baranowska oraz Bartosz Baranowski w ramach swojej podróży odwiedzili kirgiskie i tadżyckie wsie (tzw. Luli mahalla), m. in. Jany Kyshtak, Chagatay, Gafurov, w których żyją członkowie grupy Luli. Przebywanie tam w różnych porach roku, branie udziału w uroczystościach, zabawach i obrzędach pozwoliło im nie tylko lepiej wniknąć w tę hermetyczną społeczność, ale też dostrzec pewien porządek, który determinuje życie Luli. Dotychczasowe badania koncentrowały się wokół problemu tożsamości, wzajemnej stereotypizacji (Cyganie a pozostali mieszkańcy Azji Centralnej) oraz codziennych praktyk, poprzez które przedstawiciele grupy Luli pragną się identyfikować.

Dorota Nowak-Baranowska – doktor nauk humanistycznych, wykładowca, lektor i pilot wycieczek. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół antropologicznych odniesień literatury. Prowadziła wykłady na Uniwersytecie Warszawskim i na uniwersytetach za granicą: w Indiach i Indonezji. Regularnie publikuje w prasie branżowej w Polsce i zagranicą.

Bartosz Baranowski – rusycysta z wykształcenia, podróżnik i dziennikarz z zamiłowania. To on jest głównym autorem i siłą sprawczą dokumentacji podróży po Azji na blogu www.agrafkaisznurek.blogspot.com. W latach 2014-2016 podróżował i pracował w Azji, a następnie odbył kilkutygodniową samotną, pieszą wędrówkę po wschodniej Polsce, od Warszawy po Bieszczady.