WYDARZENIA

Image article

Ciągła zmiana– spotkanie z Latri Nyima Dakpa Rinpoche

3.08.2023, 17:00
WSTĘP: Bilety: 30 zł, 20 zł

Spotkanie odbędzie się pod hasłem „Ciągła zmiana – zobacz ją właściwie, piękno zmian czyni różnicę w życiu codziennym”. W trakcie Nyima Dakpa Rinpoche przybliży nauki tradycji bon buddyzmu tybetańskiego.

Latri Khenpo Nyima Dakpa Rinpocze (ur. 1962 r. w Dorpatan, Nepal) ukończył Dialektyczną Szkołę Bon klasztoru Menri i posiada tytuł gesze – doktora nauk buddyjskich. Piastuje urząd dyrektora szkoły i kierownika sierocińca, które założył w Dolanji dla dzieci ze wspólnot Bon. Rinpocze jest również opatem i dzierżawcą linii nauk klasztoru Lhatri w Khamie (Tybet). W 2006 r., na prośbę uczniów, założył w Polsce Instytutu Śardza Ling, a we wrześniu tego roku, także za jego sprawą, zostanie otwarty Ośrodek Medytacyjny Tradycji Jungdrung Bon w Pyszkach.

Wykład w języku angielskim z tłumaczeniem na polski.

Bilety: 30 zł, 20 zł do nabycia online i w kasie Muzeum do wyczerpania limitu miejsc.

Partner: Instytut Śardza Ling