WYDARZENIA

Image article

Chinese graphics and paintings in the Latvian National Museum of Art

13.12.2022, 13:00-14:30
WSTĘP: Wolny

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty on-line organizowane przez ACN-Europe.

W trakcie wydarzenia Kristine Milere (Art Museum RIGA BOURSE) i Marta Logvyn (Muzeum Chanenków w Kijowie) podzielą się wynikami najnowszego projektu badawczego.

Wymagana rejstracja.
Asia Collections Network – Europe to powstałe wiosną bieżącego roku stowarzyszenie zrzeszające kuratorów i badaczy azjatyckich kolekcji znajdujących się w Europie. Nasze muzeum reprezentuje w nim dr Maria Szymańska-Ilnata, która działa w jego zarządzie. Celem stowarzyszenia jest budowanie sieci służącej wymianie informacji i lepszemu poznaniu azjatyckich zbiorów zarówno w dużych, jak i małych muzeach państwowych i prywatnych. Najnowszą inicjatywą są cykliczne warsztaty na temat projektów naukowych i wystawienniczych w różnych muzeach.

Warsztaty odbywają się w formie ONLINE.