Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Bodhisattwa Guan Yin i różne oblicza współczucia

24.09.2017, 18:00
WSTĘP: 10 zł

Bodhisattwa Guan Yin i różne oblicza współczucia we współczesnym świecie

 

Przedmiotem wykładu Heng Sura będzie rola w buddyzmie Bodhisattwy Guan Yin (Awalokiteśwary) – ucieleśnienia żeńskiego aspektu buddyjskiej idei wielkiego współczucia (Mahakaruny).

Heng Sure został wyświęcony na mnicha w tradycji chińskiego buddyzmu mahajana w Mieście Dziesięciu Tysięcy Buddów, w Talmage, w Kalifornii, w 1975 roku.
Urodził się w Toledo, w Ohio. Kiedy kończył studia z języków orientalnych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, spotkał swojego nauczyciela, mistrza chan Hsuan Hua (1916 – 1995). Po otrzymaniu pełnych święceń, rozpoczął pielgrzymkę „Trzy kroki – jeden pokłon” w intencji pokoju na świecie, podróżując w ten sposób wzdłuż autostrady, biegnącej wybrzeżem z South Pasadena do Ukiah i pokonując odcinek 966 kilometrów w ciągu 2 lat i 9 miesięcy.
Rev.
Regularnie co roku prowadzi wykłady, seminaria i odosobnienia w różnych miejscach na trzech kontynentach. Obecnie wykonuje obowiązki dyrektora klasztoru buddyjskiego w Berkeley i członka zarządu Dharma Realm Buddhist Association. Posiada doktorat z religii Graduate Theological Union, na Uniwersytecie Berkeley, w Kalifornii.