WYDARZENIA

Image article

ARTYŚCI ANDERSA – PREMIERA KSIĄŻKI PROF. JANA WIKTORA SIENKIEWICZA

24.01.2017, 18:00
WSTĘP: wolny

Spotkanie poświęcone książce „Artyści Andersa. Continuità e novità”, prezentującej po raz pierwszy nieznane w polskiej literaturze zjawisko wielu działań artystycznych, edukacyjnych i wystawienniczych, jakie zaistniały w ramach 2 Korpusu. W opracowaniu pojawia się, nierozpoznana przez minione siedemdziesiąt lat, grupa w większości zapomnianych, którzy – niezależnie od wojskowych rygorów oraz nienaturalnych dla twórczości plastycznej warunków i okoliczności, w szeregach 2 Korpusu – znaleźli warunki rozwojowe w postaci organizacji wystaw, pomocy materialnej, grup i stowarzyszeń artystycznych, a nawet samodzielnych szkół malarskich i indywidualnych pracowni artystycznych. W książce została opisana edukacja artystyczna polskich żołnierzy w zakresie sztuk plastycznych, którą Polacy podejmowali już w Bejrucie od 1942 roku, a następnie kontynuowali ją w latach 1945-1946 we Włoszech i w Wielkiej Brytanii w latach 1947-1949.

Wydawcą książki jest Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Wydawnictwo Tako.

http://www.world-art.pl/