Warunki rezerwacji

 

  1. Po zapoznaniu się z ofertą edukacyjną należy skontaktować się z Działem Edukacyjnym Muzeum w celu ustalenia dogodnego terminu na przeprowadzenie zajęć.
  2. Zapytania można kierować telefonicznie pod nr 22 621 94 70 wew. 119 lub 123, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00 lub drogą mailową na adres edukacja@muzeumazji.pl. W treści maila prosimy o podanie tytułu wybranego spotkania edukacyjnego, preferowanego terminu, liczby i wieku uczestników, imienia i nazwiska opiekuna oraz telefonu kontaktowego.
  3. Rezerwacji zajęć dokonujemy z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
  4. Zajęcia przeprowadzane są dla grup liczących od 10 do 28 osób (w przypadku zajęć warsztatowych), oraz od 20 do 50 (w przypadku lekcji muzealnych). Przeprowadzenie zajęć dla większej liczby osób w grupie podlega osobnym ustaleniom.
  5. Opłaty za zajęcia edukacyjne prosimy wnosić w dniu wizyty, w kasie Muzeum. Opiekunowie grup zwolnieni są z opłaty.
  6. W celu otrzymania faktury prosimy o przygotowanie danych: nazwa instytucji, adres z kodem pocztowym i NIP.
  7. Na zajęcia prosimy przybywać na 15 minut przed ich rozpoczęciem.

 

Pobierz w formacie PDF