Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Warunki rezerwacji

 

 1. Po zapoznaniu się z ofertą edukacyjną należy skontaktować się z Działem Edukacyjnym Muzeum w celu ustalenia dogodnego terminu na przeprowadzenie zajęć.
 2. Zapytania można kierować telefonicznie pod nr 22 621 94 70 wew. 123, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00 lub drogą mailową na adres edukacja@muzeumazji.pl. W treści maila prosimy o podanie tytułu wybranego spotkania edukacyjnego, preferowanego terminu, liczby i wieku uczestników, imienia i nazwiska opiekuna oraz telefonu kontaktowego.
 3. Rezerwacji zajęć dokonujemy z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Zajęcia przeprowadzane są dla grup liczących od 10 do 30 osób (w przypadku zajęć warsztatowych), oraz od 20 do 50 (w przypadku lekcji muzealnych). Przeprowadzenie zajęć dla większej liczby osób w grupie podlega osobnym ustaleniom.
 5. Opłaty za zajęcia edukacyjne prosimy wnosić w dniu wizyty, w kasie Muzeum. Opiekunowie grup zwolnieni są z opłaty.
 6. W celu otrzymania faktury prosimy o przygotowanie danych: nazwa instytucji, adres z kodem pocztowym i NIP.
 7. Na zajęcia prosimy przybywać na 15 minut przed ich rozpoczęciem.

 

Pobierz w formacie PDF