Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

LUTNIA RABAB PASISIR

Rabab kształtem i budową przypomina europejskie skrzypce, jednak technika gry na nim jest zupełnie inna.  Podczas gry muzyk siedzi ze skrzyżowanymi nogami, a instrument trzyma w pozycji pionowej, opierając go o podłogę lub stopę. Wykorzystywane są jedynie trzy struny, choć rabab ma ich cztery.

W prezentowanych egzemplarzu na płycie tylnej znajduje się ciemna plama, która według relacji budowniczego i ostatniego właściciela instrumentu zakrywa miejsce otworu, przez który wkładana była dusza rababu. Otwór ten zalepiony został odchodami specjalnego gatunku leśnych mrówek. Wewnątrz pudła rezonansowego znajduje się złożony w kostkę srebrny papierek (prawdopodobnie po papierosach), na którym (według relacji muzyka) zapisane jest magiczne zaklęcie.

Na rababie wykonywany jest akompaniament do epickich opowieści zwanych bakaba (starsza tradycja) oraz piosenek. Może on występować jako instrument solowy lub w towarzystwie bębna – najczęściej jednomembranowej rabany – i zazwyczaj wykonuje się na nim akompaniament do śpiewu.

LUTNIA RABAB PASISIR

Indonezja, Minangkabau, ok. 1985 r.

Twórca: Dalimus Arip

MAP 20804