Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Kalamkar – tradycyjna perska tkanina

Tkaniny kalamkarowe są tradycyjnym elementem pojawiającym się w perskich domach. Mogą mieć charakter dekoracyjny – zawieszane na ścianach i drzwiach, bądź użytkowy – wówczas służą jako rodzaj obrusa. Wzór uzyskuje się za pomocą drewnianych rzeźbionych stempli, które po zamoczeniu w barwniku przykłada się do naciągniętej tkaniny.

Prezentowany kalamkar, z kompozycyjnym rozróżnieniem góry i dołu, był zawieszany na ścianie, wypełniając ją niemal w całości. Główne pole jest zwieńczone w formie łuku, a otacza je bordiura z napisem kaligraficznym – tradycyjnie jego treść ma zapewnić powodzenie domownikom. Ten klasyczny układ kompozycyjny jest dopełniony przez cyprysy i dwa pawie umieszczone symetrycznie w dolnej części.

Tkanina swą formą i zdobieniem imituje liwan – charakterystyczną dla architektury perskiej niszę, mogącą być paradnym wejściem pałacu czy meczetu. Najczęściej liwany są wypełnione bogatą dekoracją z płytek ceramicznych o geometrycznej kompozycji, wyrażającej, powszechne w niemal wszystkich dziedzinach sztuki perskiej, dążenie do idealnego piękna. To dążenie pojawia się także w imitujących je tkaninach kalamkarowych. Badacze sztuki perskiej odnoszą zgeometryzowane, arabeskowe formy do obrazu rajskich ogrodów, a występującym tam drzewom i kwiatom przypisują bogatą symbolikę – zimozielony cyprys to symbol wiecznej młodości, a jego sylwetka przypomina kobietę w zasłonie; kwitnący kwiat to motyw ukochanej czy ogólnie pojętego piękna; walczące zwierzęta to wyobrażenie walki dobra ze złem.

Kalamkary przejawiają typową cechę sztuki perskiej – powtarzają wzory wypracowane wiele wieków temu, a które nadal są obecne w tradycyjnym rzemiośle. Tego rodzaju tkaniny dziś nadal powstają w bazarowych warsztatach. A w domowym zaciszu swój własny kalamkar możecie teraz …pokolorować.

Rzemieślnik stemplujący ozdobną tkaninę