Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Maska (topeng) – Cakil

Co miesiąc kuratorzy Muzeum Azji i Pacyfiku starannie wybierają jeden obiekt reprezentujący poszczególne części naszej nowej ekspozycji stałej „Podróże na wschód” przez kultury Bliskiego Wschodu, Azji Centralnej, Mongolii i Indonezji, na którą zaprosimy Państwa już w 2022 roku.

Październikowym Obiekt Miesiąca” została maska (topeng) przedstawiająca demona Cakila.

W Indonezji, na wyspach Jawie i Bali, drewniane maski wykorzystywane są w teatrze i tańcu. W poszczególnych regionach wykształcono typy masek posiadające charakterystyczne cechy. Te z okolic miasta Malang mają kwadratowe podbródki i zamknięte usta. Mocowane są na głowach aktorów przy pomocy sznurków.

Raksasa Cakil (olbrzym Cakil) to postać negatywna, ale zarazem komiczna. Wyróżnia go wystająca dolna szczęka i duże kły. Z jego groźnym wyglądem kontrastuje wysoki głos, którym zawsze mówi wcielający się w niego aktor. Cakil porusza się łącząc gesty zaczerpnięte z tańca i sztuk walki. Jest odważny, pierwszy rusza do walki, ale zawsze przegrywa i ginie ugodzony własnym krisem (sztyletem). Z tego powodu stał się symbolem osoby walczącej za wszelką cenę i do końca się niepoddającej.

Maska (topeng) – Cakil
2 poł. XIX w.
Indonezja, Jawa Wschodnia, Malang, autor nieznany
drewno, farby, 19,6 x 16 x 15,5 cm
MAP 396

Znajduje się w zbiorach Muzeum Azji i Pacyfiku

 

 

Fot.: Łukasz Brodowicz / Muzeum Azji i Pacyfiku