X Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne

(RE)eMIGRACJE OSWAJANIE OBCOŚCI – WYZWANIE CZY OBCIĄŻENIE WSPÓŁCZESNEJ ETNOMUZYKOLOGII?

 

Krajowe Seminaria Etnomuzykologiczne to konferencje organizowane przez stowarzyszenie Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, dające możliwość wymiany doświadczeń i poglądów przedstawicielom różnych dyscyplin naukowych, a także praktykom i miłośnikom muzyki. Mają na celu zacieśnianie więzi między środowiskami i otwierają pole do podejmowania współpracy. Tegoroczna, jubileuszowa edycja poświęcona jest rozważaniom na temat „swojego” i „obcego” w relacjach muzycznych. Już po raz drugi konferencja gości w Muzeum Azji i Pacyfiku.

Wstęp dla słuchaczy: bezpłatny.

 

 

PROGRAM
program w pliku pdf

 

Piątek, 19 kwietnia 2024

11.00-11.15  uroczyste otwarcie konferencji
dr Józef Zalewski, dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku
dr Maria Szymańska-Ilnata, prezeska Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego


SESJA 1
11.15-11.35 Uwagi porównawcze o etnomuzykologii polskiej i ukraińskiej, prof. Piotr Dahlig, Uniwersytet Warszawski
11.35-11.55 Problem „swój/obcy” w kulturze obrzędowej Polesia XX wieku: konserwatyzm kobiecego repertuaru „plemiennego” a kreatywność wiejskich skrzypków, prof. Iryna Klymenko, Ukraińska Narodowa Akademia Muzyczna, Mariana Markhel, badaczka niezależna
11.55-12.15 Muzyczne oswajanie sytuacji emigracji i uchodźctwa na przykładzie działalności muzycznej białoruskich imigrantów w Polsce po 2020 roku, Anastasiya Niakrasava, Uniwersytet Warszawski
12.15-12.35 „Śpiewanie po naszemu” jako tradycja muzyczna pogranicza polsko-wschodniosłowiań-skiego na przykładzie Zespołu Śpiewaczego „Jarzębina” z Zabłocia, dr Agata Kusto, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
12.35-13.00 dyskusja

13.00-14.00 przerwa


SESJA 2
14.00-14.20 „A siostrzyczka z której grupy?”. Zapiski autoetnograficzne, Barbara Śnieżek, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
14.20-14.40 Powojenne migracje religijnej tradycji muzycznej – Kresowiacy na Ziemiach Odzyskanych, dr Kinga Strycharz-Bogacz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
14.40-15.00 Muzyka jako medium oswajania przestrzeni i rewitalizacji społecznej Łemków w nowym środowisku osiedlenia po 1947 roku, dr hab. Tomasz Nowak, Uniwersytet Warszawski
15.00-15.20 Migracje i budowanie tożsamości, Anna Florek, badaczka niezależna
15.20-15.40 dyskusja

15.40-16.00 przerwa


SESJA 3
16.00-16.20
Polityczne wymiary migrującej muzyki – od lokalnego do globalnego, dr Maria Małanicz-Przybylska, Uniwersytet Warszawski
16.20-16.40 Imigracje, emigracje, przesiedlenia. Przemieszczenia ludności a dziedzictwo i praktyka taneczna wybranych grup narodowych i etnicznych zamieszkujących Kraków i województwo małopolskie, Krzysztof Hliniak, Uniwersytet Jagielloński
16.40-17.00 Wpływ nowych mediów na repertuar i styl gry muzyków tradycyjnych w Beskidzie Żywieckim, Wioletta Jakubiec, badaczka niezależna
17.00-17.20 Wesele jako przestrzeń oswajania tradycji w Internecie, dr Beata Maksymiuk-Pacek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
17.20-17.40 Wisła jako szlak i bariera dyfuzji kulturowej folkloru muzycznego – perspektywa etnogeograficzna, Rafał Miśta, badacz niezależny
17.40-18.00 dyskusja

18.00-18.15 prezentacja na temat działalności ICTMD, dr hab. Tomasz Nowak i dr Łukasz Smoluch

 

Sobota, 20 kwietnia 2024

/miejsce: Targowisko Instrumentów, Forteca Kręglickich, ul. Zakroczymska 11/
11.00-11.30 Drewniany flet poprzeczny starego systemu a tradycyjne kultury muzyczne, dr Ewelina Grygier, Uniwersytet Warszawski
11.30-12.00 Kiedy „obce” staje się „swoim”. Klasyfikacja instrumentów muzycznych w kulturze Minangkabau (Zachodnia Sumatra), dr Maria Szymańska-Ilnata, Muzeum Azji i Pacyfiku

/miejsce: Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24/
wykład wprowadzający:
13.00-13.40 Muzyka i migracje jako wyzwanie badawcze dla Etnomuzykologii w XX i XXI wieku, dr Arleta Nawrocka-Wysocka, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
13.40-13.50 dyskusja

13.50-14.40 przerwa


SESJA 4
14.40-15.00 „Pieśni wędrujące” – refleksje o migracji, autonomii i udomowianiu śpiewu „obcego”, dr Weronika Grozdew-Kołacińska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
15.00-15.20 Tradycje śpiewacze Serbów Dalmatyńskich na przykładzie miejscowości Žegar w północnej Dalmacji, Kacper Siejkowski, Zofia Zaborowska, badacze niezależni
15.20-15.40 Tożsamość w drodze. Obraz alii w Pieśniach Ziemi Izraela, dr Agnieszka Jeż, Żydowski Instytut Historyczny
15.40-16.00 O tradycjach kolędowych Podkarpacia i Małopolski; kolęda, jako muzyczna myśl łącząca wiele terenów i ich tradycji. Kolęda, jako kultura wędrowna, Karolina Patla, Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie
16.00-16.20 dyskusja

16.20-16.30 przerwa


SESJA 5
16.30-16.50 Nasze, wasze, wspólne – modele repertuarowe na pograniczu Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z perspektywy etnomuzykologicznej, dr Agata Krajewska-Mikosz, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
16.50-17.10 Etnomuzykolog wobec translokalnego dziedzictwa muzycznego w regionie postmigracyjnym. Rozważania na marginesie Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska, dr Gabriela Gacek, Uniwersytet Jagielloński
17.10-17.30 Postmigracyjna społeczność a rola animatora muzycznej religijnej kultury na Śląsku, dr Mariusz Pucia, Uniwersytet Opolski
17.30-17.45 dyskusja

17.45 niespodzianka jubileuszowa i koncert zespołu Poniemnie

 

Niedziela, 21 kwietnia 2024

wykład wprowadzający:
10.00-10.40
 Badacz terenowy jako migrant, migrant jako badacz terenowy, dr Łukasz Smoluch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
10.40-10.50 dyskusja


SESJA 6
10.50-11.10
„Jeszcze Polska nie zginęła – to polka, ale ja gram walec!” – tradycje muzyczne i ich przekształcenia wśród Polaków w okolicach Mallet, Rio Claro do Sul i kolonii Santana w Brazylii, Magdalena Tejchma, badaczka niezależna
11.10-11.30 Od Galicji do Teksasu (i z powrotem). Etnowędrówki tradycji na przykładzie skrzypka z Teksasu – Briana Marshalla, Jakub Czapla, badacz niezależny
11.30-11.50 Romowie z gór, dr Dorota Majerczyk, badaczka niezależna
11.50-12.05 dyskusja

12.05-12.20 przerwa


SESJA 7
12.20-12.40
Claiming Authenticity and Performing Blackness during the U.S. Calypso Craze, 1940s-1960s, dr Christopher Ballengee, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
12.40-13.00 Arabski blues – doświadczenie inności i emigracji w reinterpretacji dwóch tradycji, Aya Al Azab-Ruszowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
13.00-13.20 Nurt etniczny w muzyce organowej XX wieku u kompozytorów afroamerykańskich, Miłosz Rybarski, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
13.20-13.40 W poszukiwaniu utraconych korzeni — tradycyjna muzyka japońska a (re)konstruowanie tożsamości etnicznej w świetle narracji Amerykanów pochodzenia japońskiego, dr Maria Wacławik, Uniwersytet Jagielloński
13.40-14.00 dyskusja

14.00-14.30 zebranie członków PSE

 

 

organizator: logotyp państwowego seminarium etnomuzykologicznego, organizatorzy: logotyp Muzeum Azji i Pacyfiku, logotyp Pisma Folkowego

dofinansowanie: logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, patron medialny: logotyp Pisma Folkowego