Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu

Inicjatorem programu „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” jest Samorząd Województwa Mazowieckiego i będzie realizowany w terminie od 15 lipca do 31 grudnia 2023 r.

W ramach programu osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z oferty Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie kupując bilet za preferencyjną cenę, tj. 1 zł za bilet dla osoby z niepełnosprawnościami oraz 1 zł za bilet dla towarzyszącego opiekuna.

W ramach oferty Muzeum ww. program obejmuje:

– koncerty
– warsztaty
– warsztaty rodzinne
– pozostałe wydarzenia płatne organizowane przez Muzeum

*wstęp na zwiedzanie ekspozycji dla osób z niepełnosprawnościami oraz towarzyszących im opiekunów niezależnie od terenu zamieszkania jest wolny

Aby skorzystać z programu należy:

  • zapoznać się z ofertą instytucji kultury (np. na jej stronie internetowej) i ustalić jej dostępność pod kątem indywidulanych potrzeb;
  • skontaktować się z instytucją kultury (np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@muzeumazji.pl ) i uzyskać potwierdzenie możliwości zakupu biletu na daną ofertę;
  • pobrać formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 2 „Oświadczenie o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego” (dostępny jest również w wersji papierowej w Kasie Muzeum);
  • dostarczyć wypełniony formularz osobiście do Kasy Muzeum lub pocztą elektroniczną na adres sklep@muzeumazji.pl;
  • wypełniony i dostarczony poprawnie formularz uprawnia do zakupu biletu na ofertę Muzeum za preferencyjną cenę 1 zł brutto – bilet można zakupić w Kasie Muzeum (opłatę można uiścić w dniu wydarzenia)

Prosimy o pobranie i zapoznanie się z następującymi załącznikami:

Grafika ozdobna