Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Sybilla dla Muzeum Azji i Pacyfiku

Z ogromną dumą i przyjemnością informujemy, że Muzeum Azji i Pacyfiku zostało nagrodzone najważniejszą nagrodą muzealną w Polsce. Muzeum otrzymało Sybillę w w kategorii „Projekty naukowo-badawcze” za projekt „Digitalizacja manuskryptów i ksiąg drukowanych z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku”.

Dwuletni projekt prowadzony od 2019 roku w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Cyfrowa” – „Digitalizacja manuskryptów i ksiąg drukowanych z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku” został przygotowany i opracowany przez panią Dominikę Kossowską-Janik, Specjalistkę Ds. Edukacji Działu Edukacji Muzeum Azji i Pacyfiku.

Plakat z tekstem "Digitalizacja manuskryptów i ksiąg drukowanych z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku".
„Digitalizacja manuskryptów i ksiąg drukowanych z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku” to wielkie przedsięwzięcie, dzięki któremu ponad 200 bezcennych obiektów składających się na największy w Polsce zbiór ksiąg tybetańskich, birmańskich i indonezyjskich (z pojedynczymi egzemplarzami manuskryptów pochodzących z innych rejonów Azji) zostało udostępnione szerokiemu gronu odbiorców. 

Projekt miał na celu utworzenie ogólnodostępnej biblioteki cyfrowej i udostępnienie unikatowego księgozbioru Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka. Trzon muzealnego księgozbioru stanowią manuskrypty birmańskie, rękopisy i ksylografy związane z buddyzmem tybetańskim, księgi pochodzące z Indii i Nepalu oraz indonezyjskie manuskrypty zapisane na liściach palmowych.

Projekt był zadaniem wieloetapowym, realizowanym przez interdyscyplinarny zespół, który składał się głównie z orientalistów i konserwatorów.

Dofinansowano go ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Po więcej szczegółów dotyczących nagrodzonego Sybillą projektu zapraszamy tutaj.

Serdecznie gratulujemy wszystkim innym laureatom i wyróżnionym!

 

Fot. B. Bajerski