Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

PROJEKT DIGITALIZACJI ARCHIWUM FOTOGRAFII – PROGRAM „KULTURA CYFROWA”

Muzeum Azji i Pacyfiku, oprócz zabytków sztuki i kultury materialnej, gromadzi także w swych zbiorach także zdjęcia, filmy i nagrania ukazujące historię i tradycje Azji i Oceanii. Archiwalny materiał w większości pochodzi z lat 60. i 70. XX wieku. Autorami zdjęć są polscy badacze, reporterzy, dziennikarze i podróżnicy. Muzeum rozpoczęło digitalizację archiwum fotograficznego i filmowego w 2017 roku. Na początku 2020 roku cyfrowy zasób liczył już ponad 26.000 obiektów.

 

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Cyfrowa” digitalizowanych jest kolejne 4000 zdjęć – zbiór ten jako pierwszy zostaje udostępniony on-line. W skład udostępnionego zespołu weszły zdjęcia Andrzeja Wawrzyniaka – założyciela Muzeum Azji i Pacyfiku. Jego archiwum zawiera między innymi fotografie dokumentujące tworzenie muzealnej kolekcji. Ważny i liczny zbiór, pochodzący z wielu krajów azjatyckich, przekazał Muzeum Jerzy Chociłowski, fotoreporter związany przez wiele lat z miesięcznikiem „Kontynenty”. Ostatnią część digitalizowaną w ramach projektu stanowi archiwum dziennikarki i pisarki Moniki Warneńskiej obejmujące fotografie reportażowe pochodzące między innymi z wojny w Wietnamie.

plakat na tle taj mahal, monumentalnej bialej budowli z kopułami

Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem fotografii zdigitalizowanych w ramach tego projektu:

http://zbiory.muzeumazji.pl/zbiory/?Xkolekcja=18

Jeśli sami fotografujecie, koniecznie obejrzyjcie, jak digitalizować zdjęcia w domowym archiwum:

 

Dofinansowano ze środków:
  • Samorządu Województwa Mazowieckiego
  • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych