PROJEKT DIGITALIZACJI ARCHIWUM FOTOGRAFII – PROGRAM „KULTURA CYFROWA”

Muzeum Azji i Pacyfiku, oprócz zabytków sztuki i kultury materialnej, gromadzi także w swych zbiorach także zdjęcia, filmy i nagrania ukazujące historię i tradycje Azji i Oceanii. Archiwalny materiał w większości pochodzi z lat 60. i 70. XX wieku. Autorami zdjęć są polscy badacze, reporterzy, dziennikarze i podróżnicy. Muzeum rozpoczęło digitalizację archiwum fotograficznego i filmowego w 2017 roku. Na początku 2020 roku cyfrowy zasób liczył już ponad 26.000 obiektów.

 

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Cyfrowa” digitalizowanych jest kolejne 4000 zdjęć – zbiór ten jako pierwszy zostaje udostępniony on-line. W skład udostępnionego zespołu weszły zdjęcia Andrzeja Wawrzyniaka – założyciela Muzeum Azji i Pacyfiku. Jego archiwum zawiera między innymi fotografie dokumentujące tworzenie muzealnej kolekcji. Ważny i liczny zbiór, pochodzący z wielu krajów azjatyckich, przekazał Muzeum Jerzy Chociłowski, fotoreporter związany przez wiele lat z miesięcznikiem „Kontynenty”. Ostatnią część digitalizowaną w ramach projektu stanowi archiwum dziennikarki i pisarki Moniki Warneńskiej obejmujące fotografie reportażowe pochodzące między innymi z wojny w Wietnamie.

plakat na tle taj mahal, monumentalnej bialej budowli z kopułami

Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem fotografii zdigitalizowanych w ramach tego projektu:

http://zbiory.muzeumazji.pl/zbiory/?Xkolekcja=18

Jeśli sami fotografujecie, koniecznie obejrzyjcie, jak digitalizować zdjęcia w domowym archiwum:
 

Dofinansowano ze środków:
  • Samorządu Województwa Mazowieckiego
  • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych