Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Muzeum Azji i Pacyfiku nagrodzone Wierzbą!

Miło nam poinformować, że projekt „Digitalizacja manuskryptów i ksiąg drukowanych z kolekcji Muzeum Azji
i Pacyfiku” został wyróżniony w  XV edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”.

Projekt digitalizacji manuskryptów był jednym z  naszych największych przedsięwzięć w 2020. Na naszej stronie można oglądać kolekcję ok. 200 obiektów, w sumie zdigitalizowanych zostało ponad 30 000 stron tekstu! Muzeum Nawiązało współpracę z wieloma badaczami i badaczkami, którzy pracowali nad naszymi zbiorami.

W czwartek delegacja naszego Muzeum w składzie – Dyrektorka Joanna Wasilewska i Specjalistka Ds. Edukacji Dominikę Kossowską-Janik odebrały dwie nagrody Wierzby:

Drugie miejsce w kategorii Kategoria „Najlepszy projekt otwarty” otrzymał projekt„Digitalizacja manuskryptów i ksiąg drukowanych z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku”, który ostatnio był już laureatem Sybilli.
Wyróżnienie w kategorii „Najciekawsze wydawnictwo muzealne” zdobył katalog wystawy „Słowa Nieulotne. Pismo w Kulturach Świata

Bardzo się cieszymy, że podobnie jak w zeszłych latach, nasze projekty wystawiennicze i edukacyjne zostały docenione w tym konkursie.
Kolekcja manuskryptów i ksiąg drukowanych z Muzeum Azji i Pacyfiku pokazuje one różnorodność tradycji piśmienniczych kontynentu azjatyckiego. Wśród nich znajdują się największe w Polsce zbiory ksiąg tybetańskich, birmańskich i indonezyjskich, a także pojedyncze egzemplarze manuskryptów pochodzących z innych rejonów Azji.

Zdigitalizowane zbiory i szczegóły projektu można znaleźć na naszej stronie.

Fot. Łukasz Brodowicz