Praca w Muzeum Azji i Pacyfiku – Pracownik Merytoryczny

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie poszukuje

PRACOWNIKA ARCHIWUM MATERIAŁÓW WIZUALNYCH

w Dziale Naukowo-Wystawienniczym

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie od kwietnia do grudnia 2021 roku w ramach projektu „Digitalizacja i udostępnienie archiwum fotografii z Azji i Oceanii w Muzeum Azji i Pacyfiku – II etap” finansowanego ze środków MKDNiS
 • Możliwość elastycznego czasu pracy, wykonywanej w większości online

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – licencjat – orientalistyka, studia azjatyckie
 • Udokumentowane zainteresowanie kulturami Azji o charakterze badawczo-naukowym
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków:

 • Opracowanie merytoryczne archiwalnych fotografii wchodzących w skład Archiwum Materiałów Wizualnych, identyfikacja miejsca i czasu powstania, wprowadzanie słów kluczowych
 • Rejestracja metadanych opisowych w systemie do ewidencjonowania muzealiów
 • Współpraca z Działem Naukowo-Wystawienniczym w zakresie opracowania merytorycznego, rejestracji metadanych, rejestracji haseł słownikowych

Dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny (do 1000 znaków)
 • fragment tekstu o charakterze naukowym (np. artykułu, pracy dyplomowej)

Zgłoszenia prosimy składać e-mailem na adres magdalenaginter@muzeumazji.pl do dnia 05.04.2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli (bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana):

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24 moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 

Po zapoznaniu się z dokumentami aplikacyjnymi zostaną wyłonieni  kandydaci na powyższe stanowisko.

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.

W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są protokolarnie niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.