Po ogólnopolskiej konferencji naukowej OBLICZA WODY

Tydzień temu w naszym Muzeum odbyła się ogólnopolska konferencja „Oblicza wody w kulturach Azji i Oceanii”, organizowana we współpracy z Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata i pod patronatem Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnej dyskusji poświęconej zagadnieniu kulturowej roli wody w szerokim kontekście, zarówno w ujęciu historycznym, jak i we współczesnym świecie. Gościliśmy ponad 30 prelegentów i prelegentek reprezentujących różne dziedziny humanistyki, m.in. antropologię, etnologię, archeologię, historię sztuki, orientalistykę i socjologię, co pozwoliło Konferencja była poświęcona znaczeniu i symbolice wody w sztukach i kulturach tych regionów świata.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia takie jak:

woda jako warunek rozwoju cywilizacji i element kulturotwórczy; idea wody w filozofii, w religiach, znaczenie wody w rytuałach; symboliczne znaczenie wody, zwierząt i roślin wodnych, stworzeń mitycznych; rekreacja i sporty wodne w ujęciu historycznym i antropologicznym; woda jako inspiracja w sztukach plastycznych, performatywnych, literaturze, muzyce oraz woda w antropologii ekologicznej i antropologii środowiska. Zagadnienia te będą punktem wyjścia dla wystawy czasowej planowanej na 2025 rok.

Data odbycia się naszej konferencji nie była przypadkowa – 22 marca obchodzony jest coroczny Światowy Dzień Wody, aby zwrócić uwagę na problemy zarządzania zasobami słodkiej wody na świecie i propagować zrównoważone gospodarowanie nimi. Towarzyszy mu koordynowany Program UNESCO Oceny Zasobów Wodnych coroczny Raport na temat Wody na Świecie (World Water Development Report).

W tym roku hasło przewodnie tego dnia: „Przyśpieszyć zmiany” (Accelerating Change) koncentruje się na konieczności wzmożenia wysiłków dla rozwiązania kryzysu związanego z dostępem do wody.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji.