OFERTA PRACY – Koordynator wydarzeń muzealnych

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko KOORDYNATORA/KOORDYNATORKI WYDARZEŃ MUZEALNYCH w Dziale Projektów Kulturalnych i Promocji.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe
  • Bardzo dobre zdolności organizacyjne
  • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
  • Kreatywność i umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów
  • Samodzielność i odpowiedzialność
  • Znajomość języka angielskiego

Dodatkowo mile widziane:

– Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
– Znajomość aktualnych programów dotacji projektów kulturalnych

Zakres obowiązków:

– samodzielne lub zespołowe koordynowanie działań i realizacji wydarzeń muzealnych
– opracowywanie oferty, organizacja i realizacja wydarzeń muzealnych: spotkań, zajęć edukacyjnych dla dorosłych i innych projektów kulturalnych
– przygotowanie i nadzór nad planową realizacją harmonogramu i budżetu wydarzeń muzealnych realizowanych w systemie projektowym
– współpraca z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w realizację wydarzeń muzealnych, współpraca ze środowiskiem lokalnym
– przygotowywanie dokumentów niezbędnych w trakcie realizacji projektu wydarzeń muzealnych, czuwanie nad prawidłowym i sprawnym obiegiem dokumentów (umowy, faktury, itp.)
– przygotowywanie ofert porównawczych oraz dostarczanie informacji do postępowań z zakresu zamówień publicznych prowadzonych przez odpowiednie podmioty
– tworzenie materiałów promocyjnych dotyczycących organizowanych wydarzeń muzealnych
– redagowanie informatorów miesięcznych z programem imprez muzealnych
– przygotowywanie wniosków o dotacje i ofert sponsorskich
– promowanie wydarzeń muzealnych w ramach prac Działu Projektów Kulturalnych i Promocji

Dodatkowe informacje:

  • wymiar pracy – ¾ etatu
  • elastyczny grafik pracy, możliwość pracy w weekendy
  • umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia
  • rozpoczęcie pracy – od 1 listopada 2021

 

Dokumenty: CV i list motywacyjny (1000 znaków)

Zgłoszenia prosimy składać pocztą, e-mailem lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa, ul. Solec 24) do dnia 17.10.2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli (bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana):

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24 moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.