Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Nie żyje Andrzej Wawrzyniak – żegnamy założyciela Muzeum Azji i Pacyfiku

Z głębokim smutkiem informujemy, że 8 listopada 2020 r. zmarł Andrzej Wawrzyniak (1931-2020) – założyciel i do 2013 r. Dyrektor naszego Muzeum.

Andrzej Wawrzyniak pracował w służbie dyplomatycznej w Wietnamie, Indonezji, Laosie, Nepalu i Afganistanie, podróżował po niemal wszystkich krajach Azji, po Australii i dużej części Oceanii. W Indonezji, swoim ukochanym kraju, gdzie spędził prawie dekadę, zgromadził ponad 4000 dzieł sztuki i obiektów etnograficznych. Ta kolekcja, przekazana w 1973 r. w darze na rzecz państwa polskiego dała początek Muzeum Archipelagu Nusantary, a następnie Muzeum Azji i Pacyfiku, które dziś nosi Jego imię.

Rodzinie i najbliższym Dyrektora składamy szczere wyrazy współczucia.

 

Andrzej Wawrzyniak (1931-2020) – marynarz, podróżnik, dyplomata, kolekcjoner. Urodził się w Warszawie, ale w dzieciństwie mieszkał w Gdyni i już wtedy portowe miasto wpłynęło na jego wyobraźnię. Na wybrzeże wrócił po II Wojnie Światowej, którą spędził w Warszawie, biorąc m.in. udział w działaniach małego sabotażu. Jako 16-latek zaciągnął się na statek, rozpoczynając marynarską karierę na „Darze Pomorza”. Wstąpił do Szkoły Jungów PCWM, pływał jako marynarz, a następnie oficer, na statkach Polskiej Marynarki Handlowej. Po studiach rozpoczął pracę w służbie dyplomatycznej.

fotografia archiwalna, grupa osób na statku, w tym trzy Chinki w mundurach

Jego pierwszą misją był udział w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie w latach 1956-1960. W ciągu następnych 30 lat pracował i kierował polskimi placówkami w Indonezji, Laosie, Nepalu i Afganistanie. W 1972 r. osiągnął rangę dyplomatyczną ministra pełnomocnego. Zwiedził prawie wszystkie kraje Azji, Australię i znaczną część Oceanii.

 

Największy wpływ na jego życie i dalsze decyzje miał 9-letni pobyt w Indonezji, przypadający na lata 60. XX w. Tam Andrzej Wawrzyniak zaczął kolekcjonować białą broń, maski, tkaniny, lalki teatralne, ceramikę, tradycyjną rzeźbę i malarstwo, a także dzieła sztuki współczesnej – wiele z nich było darami wybitnych artystów, z którymi się przyjaźnił. Po powrocie do Polski przekazał w 1973 r. tę liczącą ponad 4 tysiące obiektów kolekcję na rzecz państwa. W ten sposób powstało Muzeum Archipelagu Nusantary, którego został dyrektorem, przemianowane w 1976 r. na Muzeum Azji i Pacyfiku.

Andrzej Wawrzyniak pracował w polskiej dyplomacji do 1993 r., jego ostatnią placówką był Kabul. Przez 20 lat łączył służbę dyplomatyczną z kierowaniem Muzeum, co w związku z jego trybem pracy oznaczało w dużej mierze gromadzenie nowych zbiorów i nawiązywanie międzynarodowych kontaktów.

 

starszy mężczyzna w turbanie , przy biurku

Dyrektorem Muzeum pozostał do 2013 r., a w 2017 r. decyzją władz samorządowych Województwa Mazowieckiego placówce nadano jego imię. Pozostaje ona jedynym polskim muzeum poświęconym wyłącznie kulturom tej części świata, prowadzi szeroką działalność kulturalną – ostatnio niestety zahamowaną z powodu sytuacji epidemicznej – a jej zbiory sięgają obecnie 22.000 muzealiów.