Kulturalna szkoła na Mazowszu 2023

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 1992/374/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2022 r. program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, został przedłużony na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zainicjowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego program „Kulturalna szkoła na Mazowszu” ma na celu ułatwienie młodzieży skorzystanie z oferty mazowieckich instytucji kultury. Ideą programu jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu.

Do udziału w Programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.

Warunkiem skorzystania z programu jest złożenie przez szkołę wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej na adres: Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa i/lub elektronicznej na adres e-mail: edukacja@muzeumazji.pl, na poniższym formularzu.

Formularz należy wypełnić w oparciu o uprzednio dokonane przez szkołę bezpośrednie uzgodnienia z instytucją kultury w zakresie terminu wizyty, liczby uczestników, rodzaju, zakresu oraz nazwy oferty (np. warsztatów, lekcji muzealnych, spektakli, wystaw).

W ramach programu Muzeum Azji i Pacyfiku oferuje możliwość skorzystania z warsztatów, lekcji i oprowadzań z przewodnikiem. Oferta zajęć dostępna jest tutaj.

Ceny biletów na wybrane zajęcia, w ramach tego programu, który współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego to 1 zł.
Informacji w sprawie realizacji programu w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie pod nr tel. 22/621 94 70 wew. 123 lub 119 oraz e-mail: edukacja@muzeumazji.pl

Zachęcamy do udziału!
W 2023 r. obowiązuje nowy wzór formularza zgłoszenia, dostępny poniżej.

Dokumenty do pobrania:
Program „Kulturalna szkoła na Mazowszu” 2023
Zgłoszenie szkoły do Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” 2023