Ciche godziny

CICHE GODZINY
NIEDZIELA 16:00 – 18:00

„Ciche godziny” ułatwiają odwiedzenie Muzeum osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wyciszenie Muzeum skierowane jest do osób w spektrum autyzmu, do osób wysoko wrażliwych oraz tych, którzy chcą zwiedzić muzeum bez nadmiaru bodźców.

Grafika z tekstem ciche godziny niedziela 16:00 - 18:00