Ciche godziny

„Ciche godziny” ułatwiają odwiedzenie Muzeum osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wyciszenie Muzeum skierowane jest do osób w spektrum autyzmu, do osób wysoko wrażliwych oraz tych, którzy chcą zwiedzić muzeum bez nadmiaru bodźców.

GRadika z tekstem Ciche godziny Środa 16-18