Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Azja i Pacyfik bez barier

W ramach projektu Azja i Pacyfik bez barier finansowanego przez m.st. Warszawa przygotowaliśmy  12 bezpłatnych warsztatów rodzinnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. W ramach cyklu przewidujemy warsztaty artystyczne oraz ruchowe,  które przybliżą uczestnikom sztukę, tradycje i zwyczaje wybranych kultur z rejonu Azji i Pacyfiku oraz pozwolą aktywnie spędzić czas.

 

Planowana tematyka warsztatów to:

– Gest i rytm w tańcu indyjskim – warsztaty ruchowe – zapoznają uczestników z najbardziej charakterystycznymi elementami klasycznego tańca indyjskiego.

 

– Gry i zabawy azjatyckie  – warsztaty ruchowe, w czasie których odpowiedni dobór gier i zabaw przybliży uczestnikom ten ciekawy aspekt kultury.

 

– Podróż na Wyspę Wielkanocną – warsztaty plastyczne, w czasie których uczestnicy zajęć wykonają figurę z gliny, wzorowaną na słynnych posągach.

 

– Kropka po kropce jak Aborygeni – warsztaty plastyczne zapoznające z tradycyjnym australijskim malarstwem kropkowym, w czasie których uczestnicy ozdobią samodzielnie bumerang.

 

– Alfabet i kaligrafia arabska  – warsztaty plastyczne, w czasie których uczestnicy poznają klasyczną kaligrafię i będą mogli m.in. samodzielnie zapisać własne imię.

 

– Historia pisma – warsztaty plastyczne, w czasie których uczestnicy zamienią się w mezopotamskich skrybów i wykonają napis w piśmie klinowym na glinianej tabliczce.

 

Wszystkie warsztaty odbędą się miedzy wrześniem a grudniem 2020 roku. Daty i terminy poszczególnych warsztatów będziemy podawać na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku Muzeum Azji i Pacyfiku.

Warsztaty prowadzone będą stacjonarnie, z zachowaniem wymaganych środków ostrożności.

 

Warsztaty finansuje m.st. Warszawa

 

logo Warszawy