Poprawa dostępności Muzeum Azji i Pacyfiku

Z przyjemnością informujemy, że Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka otrzymało środki na realizację grantu „Poprawa dostępności Muzeum Azji i Pacyfiku” finansowanego w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Nasze Muzeum otrzymało środki w kwocie 138 900 zł.

Głównym celem grantu jest poprawa dostępności Muzeum Azji i Pacyfiku dla osób z niepełnosprawnościami wzroku ruchu. Zależy nam na tym, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły w każdej chwili i bez konieczności wcześniejszej zapowiedzi, odwiedzić Muzeum i zapoznać się z treścią ekspozycji lub wziąć udział w organizowanych przez nas wydarzeniach. Dlatego w czasie realizacji projektu przeprowadzonych będzie wiele działań, których celem będzie poprawa dostępności, m. in. pracownicy Muzeum przejadą szkolenia, powstaną audiodeskrypcje i tyflografiki do wybranych obiektów z wystawy stałej, poprawi się dostępność naszej szatni i strony internetowej.

Projekt zapoczątkuje też cykl dostępnych oprowadzań, dostosowanych do potrzeb osób z niesprawnościami, ale otwartych również dla osób pełnosprawnych.

pasek z logotypami