Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Warsztaty konserwacji obiektów metalowych

27.02.2017 - 3.03.2017
WSTĘP: 600 zł

W dniach 27 II-3 III odbędą się pięciodniowe warsztaty z zakresu konserwacji obiektów metalowych, przeznaczone dla konserwatorów zabytków.

Uczestnicy warsztatów zostaną wprowadzeni w problematykę konserwacji obiektów metalowych w teorii i praktyce.

Z zakresu wiedzy teoretycznej zostaną podjęte  m.in. zagadnienia:

 • Teoria konserwacji obiektów metalowych – zagadnienie widziane w kontekście historycznym, prawnym, naukowym. Podstawy naukowego podejścia do konserwacji metalu; dostępna literatura. Specyfika zagadnień w odniesieniu do konserwacji metalowych obiektów muzealnych oraz obiektów złożonych pod względem materiałowym.
 • Rodzaje obiektów metalowych prezentujących dokonania artystyczne, rzemieślnicze, przemysłowe; kryterium materiałowe i technologiczne. Definicja metali i ich miejsce w przyrodzie. Rodzaje metali i ich stopy – metody identyfikacji.
 • Czynniki niszczące, korozja i jej rodzaje; teoretyczne i praktyczne metody antykorozyjne. Cele i skutki stosowania metod antykorozyjnych.
 • Brąz, mosiądz i inne stopy miedzi stosowane w obiektach artystycznych, rzemieślniczych i przemysłowych. Metody usuwania niekorzystnych nawarstwień powierzchniowych; metody zabezpieczania antykorozyjnego.
 • Metale szlachetne, półszlachetne i pochodne stosowane w obiektach użytkowych i muzealnych. Zagadnienia z zakresu konserwacji i profilaktyki.
 • Żelazo i jego stopy stosowane w sztuce, rzemiośle i przemyśle. Metody usuwania i neutralizowania produktów korozji żelaza; osiągnięcia w praktycznym zabezpieczaniu antykorozyjnym stopów żelaza. Współczesne zagadnienia z zakresu ochrony przedmiotów kultury materialnej i archeologii przemysłowej.

 

Zajęcia praktyczne obejmą:

 • zagadnienia związane z diagnostyką konserwatorską, identyfikacją zniszczeń oraz prawidłową dokumentacją zabytkowych obiektów metalowych;
 • podstawowe zabiegi konserwatorskie, dotyczące różnych metali i rodzajów przedmiotów, w tym: metody czyszczenia i usuwania niekorzystnych nawarstwień powierzchniowych; metody zabezpieczania antykorozyjnego, metody łączenia elementów metalowych obiektu.

Warsztaty odbędą się w Muzeum Azji i Pacyfiku.

W sprawie zapisów na warsztaty proszę kontaktować się z Magdaleną Pasławską: magdalenapaslawska@muzeumazji.pl