WYDARZENIA

Image article

Warsztaty konserwacji obiektów metalowych

27.02.2017 - 3.03.2017
WSTĘP: 600 zł

W dniach 27 II-3 III odbędą się pięciodniowe warsztaty z zakresu konserwacji obiektów metalowych, przeznaczone dla konserwatorów zabytków.

Uczestnicy warsztatów zostaną wprowadzeni w problematykę konserwacji obiektów metalowych w teorii i praktyce.

Z zakresu wiedzy teoretycznej zostaną podjęte  m.in. zagadnienia:

  • Teoria konserwacji obiektów metalowych – zagadnienie widziane w kontekście historycznym, prawnym, naukowym. Podstawy naukowego podejścia do konserwacji metalu; dostępna literatura. Specyfika zagadnień w odniesieniu do konserwacji metalowych obiektów muzealnych oraz obiektów złożonych pod względem materiałowym.
  • Rodzaje obiektów metalowych prezentujących dokonania artystyczne, rzemieślnicze, przemysłowe; kryterium materiałowe i technologiczne. Definicja metali i ich miejsce w przyrodzie. Rodzaje metali i ich stopy – metody identyfikacji.
  • Czynniki niszczące, korozja i jej rodzaje; teoretyczne i praktyczne metody antykorozyjne. Cele i skutki stosowania metod antykorozyjnych.
  • Brąz, mosiądz i inne stopy miedzi stosowane w obiektach artystycznych, rzemieślniczych i przemysłowych. Metody usuwania niekorzystnych nawarstwień powierzchniowych; metody zabezpieczania antykorozyjnego.
  • Metale szlachetne, półszlachetne i pochodne stosowane w obiektach użytkowych i muzealnych. Zagadnienia z zakresu konserwacji i profilaktyki.
  • Żelazo i jego stopy stosowane w sztuce, rzemiośle i przemyśle. Metody usuwania i neutralizowania produktów korozji żelaza; osiągnięcia w praktycznym zabezpieczaniu antykorozyjnym stopów żelaza. Współczesne zagadnienia z zakresu ochrony przedmiotów kultury materialnej i archeologii przemysłowej.

 

Zajęcia praktyczne obejmą:

  • zagadnienia związane z diagnostyką konserwatorską, identyfikacją zniszczeń oraz prawidłową dokumentacją zabytkowych obiektów metalowych;
  • podstawowe zabiegi konserwatorskie, dotyczące różnych metali i rodzajów przedmiotów, w tym: metody czyszczenia i usuwania niekorzystnych nawarstwień powierzchniowych; metody zabezpieczania antykorozyjnego, metody łączenia elementów metalowych obiektu.

Warsztaty odbędą się w Muzeum Azji i Pacyfiku.

W sprawie zapisów na warsztaty proszę kontaktować się z Magdaleną Pasławską: magdalenapaslawska@muzeumazji.pl