Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

UMYSŁ JAKO ŹRÓDŁO ŻYCIOWEJ HARMONII

2.12.2016, 18:00
WSTĘP: wolny

Wykład Ponloba Trinleja Nyima Rinpoczego, który jest głównym lamą klasztoru bon, rdzennej religii Tybetu, żyjącym na uchodźstwie.

Ponlob Trinley Nyima Rinpocze jest głównym nauczycielem klasztoru Menri, siedziby opata tradycji Jungdrung Bon – Jego Świątobliwości Lungtoka Tenpa Nyima.
Rinpocze wywodzi się ze sławnej linii Lamów Yangtong. Linia ta znana już była w czasach Tonpy Szenraba, a za czasów pierwszych władców Tybetu, lamowie z tej linii byli kapłanami na królewskim dworze. Nazwa tej linii pochodzi od Yangtona Szeraba Gyaltsen, który stał się znany dzięki wyjątkowej dyscyplinie i wybitnym osiągnięciom w dziedzinie sutry, tantry i dzogczen. Jest on autorem pierwszego manuskryptu Nam Gyud.

Rinpocze urodził się w Himalajach, w małej wiosce Tsakha, w regionie Dolpo. W 1979 roku przybył do klasztoru Menri, w 1989 roku otrzymał tytuł Gesze. Niedługo potem, zarówno Jego Świątobliwość Lungtok Tenpa Nyima jak i Yongdzin Rinpocze wskazali go jako odpowiedzialnego za nauki w klasztorze Menri. W 1992 roku otrzymał tytuł Ponloba – Głównego Nauczyciela Menri. Jest to druga co do ważności funkcja w klasztorze Menri.

Rinpocze nadal naucza w Dialektycznej Szkole Bon w Menri i jest odpowiedzialny za jej program nauk. Raz na jakiś czas wyjeżdża do Dolpo, gdzie naucza zarówno mnichów jak i świeckich. Odwiedza również Stany Zjednoczone i Europę.

Więcej informacji na temat życia Ponloba Rinpocze i jego program nauk w Europie i USA tutaj (po angielsku): http://kwling.org/about/ponlop-rinpoche/