WYDARZENIA

Image article

SZAMANIZM DZISIAJ. RELIGIA, MEDYCYNA, MISTYFIKACJA.

25.11.2016, 18.00
WSTĘP: wolny

Wykład prof. dr. hab. Jerzego Wasilewskiego (UW). Jakucja, Mongolia czy Korea to obszary, na których znów kwitnie zakazany wcześniej szamanizm. Przybiera tam nową postać: z jednej strony jest kontynuacją lokalnych tradycji, z drugiej zaś adaptacją do nowych potrzeb – od budowania świadomości narodowej po indywidualną pomyślność.


Organizator:

Bibliotekarz Ewa Milczarczyk