WYDARZENIA

Image article

Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora – wykład

19.01.2019, 18:00
WSTĘP: wolny

W sobotę, 19 stycznia, o godz. 18.00, zapraszamy na spotkanie poświęcone publikacji dr Mustafy Switat pt. „Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora”.
Spotkanie organizowane w ramach Festiwalu Kultury Arabskiej (18-20.01.2019.), który towarzyszy aktualnym wystawom czasowym: „Twórczość artystów arabskiego pochodzenia w Polsce” oraz „Moc srebra. Tradycyjna biżuteria z krajów arabskich”.
https://www.muzeumazji.pl/wystawy-czasowe/

Wystawy oraz Festiwal Kultury Arabskiej w Muzeum Azji i Pacyfiku są realizowane w ramach grantu naukowego pt. „Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski” (0156/NPRH4/H2b/83/2016), realizowanego we współpracy z Wydziałem Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

„Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora”
dr Mustafa Switat
Reprezentanci diaspory arabskiej byli jednymi z pierwszych cudzoziemców spoza Europy przybyłych do Polski po zakończeniu II wojny światowej, a przed 1989 rokiem − przyjeżdżali bowiem do Polski na studia w ramach bilateralnych umów pomiędzy Polską a krajami arabskimi należącymi do obozu socjalistycznego. Przez ponad 45 lat polscy Arabowie byli uczestnikami między innymi transformacji Polski, etapów tworzenia polskiej polityki migracyjnej oraz podlegali stopniowo procesom integracyjnym. Diaspora ta nie doczekała się jednak do tej pory kompleksowej analizy, bo w przeciwieństwie do niektórych innych mniejszości w Polsce nie poddano jej szczegółowym badaniom.

Diaspora arabska jest specyficznym przykładem społeczności imigranckiej. Po pierwsze, tworzą ją głównie mężczyźni, po drugie, jest to grupa z jednej strony społecznie niewidoczna i nieznana, chociaż tematyka arabska pojawia się bardzo często w publicznym, najczęściej negatywnym, dyskursie, w kontekście zagranicznych złych wydarzeń o muzułmańsko-arabskiej genezie. Ich negatywna percepcja przenoszona jest na polski grunt, a członkowie diaspory w Polsce postrzegani są na podstawie stereotypów i wydarzeń mających swoje źródło poza Polską.
https://www.wydawnictwodialog.pl/index.php?route=product/product&product_id=628

dr Mustafa Switat – absolwent Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku socjologia, z dyplomem magistra psychologii Uniwersytetu Palackého. Autor kilkunastu artykułów o charakterze migracyjno-społecznym. Jego zainteresowania naukowe obejmują socjologię migracji, historię i procesy globalizacyjne, wielokulturowość, transfer kulturowy i psychologię kliniczną.

Sobota,19 stycznia, godz. 18.00
Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24 w Warszawie
Wstęp wolny