Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

SOUNDS OF MIND. INTERAKTYWNY KONCERT FORTEPIANOWY I PROMOCJA KSIĄŻKI

17.12.2016, 18:00
WSTĘP: 25 zł, emeryci, dzieci i młodzież ucząca się – wstęp wolny

Multimedialny koncert fortepianowy promujący książkę „Sounds of Mind”.

To niezwykłe dzieło przedstawia ciekawą fuzję trzech różnych sztuk: muzyki, poezji i fotografii w duchu filozofii buddyjskiej. Pianistka i twórca projektu Magdalena Hirsz razem z poetą Davidem Waltersem oraz Davidem Sypniewskim, odpowiedzialnym za stronę wizualną, odkrywać będzie naturę medytacji, naszej muzycznej percepcji koncentracji. Publikacja jest niekonwencjonalną próbą odnalezienia pomostu pomiędzy kulturą Wschodu i Zachodu.

Na koncercie usłyszymy wybitne dzieła fortepianowe o spokojnym charakterze, poznamy świat angielskiego poety, którego wiersze mobilizują do głębokiej refleksji oraz obejrzymy niezwykłą kolekcję z Muzeum Tybetu w Gruyères w Szwajcarii. Pianistka zagra na fortepianie marki Shigeru Kawai, znanego na świecie z unikalnej barwy i możliwości dynamicznych.

Po koncercie będzie można kupić książkę z płytą CD oraz spotkać się z autorami.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
“Sounds of Mind” to projekt artystyczny cenionej w kraju i zagranicą pianistki Magdaleny Hirsz, Polki o azjatyckich korzeniach, mieszkającej obecnie w Szwajcarii.
Jak pisze we wstępie do albumu, początkiem tej idei stało się spotkanie wyjątkowej w jej życiu postać Davida Waltersa. Zetknięcie się z tym niezwykłym przewodnikiem duchowym i pisarzem bardzo ją poruszyło i wkrótce została jego uczennicą. W tym czasie była także zainspirowana sztuką buddyjską zgromadzoną w muzeum Tybetu, mieszczącym się w urokliwej starej kaplicy w alpejskim miasteczku Gruyères w Szwajcarii. Postanowiła wykorzystać swoją muzykę jako punkt wyjścia do „synkretycznego doświadczenia kontemplacji”. „Pomyślałam także, że może być to świetny sposób dla początkujących adeptów medytacji, aby poszerzyć swoje zdolności skupienia, poprzez praktykę interaktywną”

Książka Sounds of Mind (Dźwięki umysłu) łączy muzykę, poezję i fotografię. Wśród utworów wybranych i wykonanych przez Magdalenę Hirsz znalazły się dzieła najwybitniejszych kompozytorów zachodnioeuropejskich: Debussy’ego, Chopina, Bacha, Rachmaninowa, Scriabina, Prokofieva, Schuberta i Brahmsa. Dla artystki “muzyka jest najbardziej bezpośrednią i doskonałą drogą do głębokiej wewnętrznej przemiany. Poprzez dźwięk łączymy się z naszym wrodzonym poczuciem świadomości”

Poezja Davida Waltersa ma formę koanów, czyli paradoksalnych pytań i opowieści oraz pozornie nierozwiązywalnych problemów, które w buddyzmie zen są jedną z praktyk, zalecanych uczniowi przez mistrza. To szczególne ćwiczenie dla umysłu ma pomagać w wychodzeniu poza przywiązania i utarte logiczne schematy myślenia.

Zawarte w książce fotografie autorstwa Davida Sypniewskiego stanowią swoistą dokumentację uważnej kontemplacji sztuki buddyjskiej z muzeum w Gruyères. Artysta uchwycił w nich subtelne ale bogate w symbolikę detale z posążków najważniejszych w buddyzmie tybetańskim form buddów i dakiń oraz doskonałych atrybutów przedstawionych w mandalach, na płaskorzeźbach i tankach.

Jak podkreśla pomysłodawczyni projektu „nasz umysł chce porównywać i klasyfikować rzeczy, jednak ta publikacja ma szerszy kontekst. Trzy rodzaje sztuki prezentowane w tym albumie są tylko zaproszeniem do medytacji, a wyjątkowe połączenie sztuki Wschodu i muzyki zachodnioeuropejskiej nadaje cechy nowatorskiego dialogu między kulturami. Medytacyjna muzyka fortepianowa i poezja zen ma wiele mocy duchowej, natomiast połączenie ich czyni tę publikację wyjątkową” (Madgalena Hirsz, Wstęp do książki)

Projekt został zrealizowany przez
Instytut Fryderyka Chopina w Szwajcarii
www.institutchopin.com

Sponsorzy
Tibet Museum Alain Bordier Foundation
www.tibetmuseum.ch
Shigeru Kawai
www.shigerukawai.com
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.
www.muzeumazji.pl

Projekt książki
Hans Lijklema www.lijklema.waw.pl

Druk:
Takt Sp. z o o Warszawa
www.takt.eu

Wydanie publikacji
Wydawnictwo Hanami
www.wydawnictwo.hanami.pl


Organizator:

Kustosz Karolina Krzywicka