Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Poruszenie – wernisaż wystawy

5.03.2020, 18:00

Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza na wernisaż wystawy PORUSZENIE, który odbędzie się w czwartek, 5 marca, o godz. 18.00, przy ul. Solec 24 w Warszawie.

Wystawa prezentuje pary obiektów: obiekt muzealny i dzieło współczesne, kończąc projekt prowadzony w Muzeum Azji i Pacyfiku w 2019 r. we współpracy ze studentami ASP.

Studenci odwiedzali magazyny muzealne, uczestniczyli w warsztatach, rozmawiali z kuratorami. Każda osoba wybrała jeden obiekt, który ją PORUSZYŁ (formą, historią, funkcją, znaczeniem) lub który chciała PORUSZYĆ (przywrócić kontekst i życie muzealnym obiektom zamkniętym w gablotach i leżącym na półkach) i stworzyła pracę będącą efektem tego doświadczenia.

Zestawiając obiekty muzealne z pracami młodych twórców zadajemy pytanie o definicje i granice sztuki. Gdzie jest granica między sztuką, rzemiosłem, sztuką ludową, sztuką nieprofesjonalną? Czym są dla nas te terminy? Dlaczego ich używamy? Czy sztuką jest misternie wykonana maska używana w przedstawieniach tanecznych? Czy sztuką jest każdy przedmiot wytworzony przez osobę ze świata artystycznego? Czy sztuka powstaje dzięki intencji twórcy?

Dzięki zestawieniu obiektów muzealnych z pracami młodych artystów konfrontujemy się z zastanymi definicjami i wyobrażeniami na temat sztuki. Zestawienie to oraz teksty odautorskie umożliwiają wgląd w proces twórczy, motywacje i ścieżki artysty, ułatwia aktywny odbiór dzieła, jego interpretację. Artyści często odwołują się do informacji zawartych w kartach muzealnych, pokazując je zwracamy uwagę na historię obiektu. Dłuższe zatrzymanie się przy obiekcie, odkrycie jego historii może otworzyć przed nami nowe konteksty i wymiary obiektu.

Kuratorka: dr. Barbara Ewa Banasik