WYDARZENIA

Image article

Poruszenie – wernisaż wystawy

5.03.2020, 18:00

Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza na wernisaż wystawy PORUSZENIE, który odbędzie się w czwartek, 5 marca, o godz. 18.00, przy ul. Solec 24 w Warszawie.

Wystawa prezentuje pary obiektów: obiekt muzealny i dzieło współczesne, kończąc projekt prowadzony w Muzeum Azji i Pacyfiku w 2019 r. we współpracy ze studentami ASP.

Studenci odwiedzali magazyny muzealne, uczestniczyli w warsztatach, rozmawiali z kuratorami. Każda osoba wybrała jeden obiekt, który ją PORUSZYŁ (formą, historią, funkcją, znaczeniem) lub który chciała PORUSZYĆ (przywrócić kontekst i życie muzealnym obiektom zamkniętym w gablotach i leżącym na półkach) i stworzyła pracę będącą efektem tego doświadczenia.

Zestawiając obiekty muzealne z pracami młodych twórców zadajemy pytanie o definicje i granice sztuki. Gdzie jest granica między sztuką, rzemiosłem, sztuką ludową, sztuką nieprofesjonalną? Czym są dla nas te terminy? Dlaczego ich używamy? Czy sztuką jest misternie wykonana maska używana w przedstawieniach tanecznych? Czy sztuką jest każdy przedmiot wytworzony przez osobę ze świata artystycznego? Czy sztuka powstaje dzięki intencji twórcy?

Dzięki zestawieniu obiektów muzealnych z pracami młodych artystów konfrontujemy się z zastanymi definicjami i wyobrażeniami na temat sztuki. Zestawienie to oraz teksty odautorskie umożliwiają wgląd w proces twórczy, motywacje i ścieżki artysty, ułatwia aktywny odbiór dzieła, jego interpretację. Artyści często odwołują się do informacji zawartych w kartach muzealnych, pokazując je zwracamy uwagę na historię obiektu. Dłuższe zatrzymanie się przy obiekcie, odkrycie jego historii może otworzyć przed nami nowe konteksty i wymiary obiektu.

Kuratorka: dr. Barbara Ewa Banasik