Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Popkulturowe determinanty japońskiej tożsamości – prelekcja

16.01.2018, 18:00
WSTĘP: wolny

16 stycznia zapraszamy na prelekcję „Popkulturowe determinanty japońskiej tożsamości, czyli o bogactwie motywów i symboli w japońskiej kulturze popularnej”, którą wygłoszą: Kamila Topolska i Adam Wojnarowski, studenci japonistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Czy zastanawiali się kiedyś Państwo, dlaczego ten konkretny motyw, symbol tak często pojawia się w japońskich filmach, teledyskach, mandze&anime? Dlaczego dla Japończyków nie wszystkie demony są złe? Dlaczego ciągle gdzieś biegną i czy wpatrując się w zachodzące słońce lub tory kolejowe czują to samo, co mieszkańcy Okcydentu? Czym dla mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni jest kolektywizm, jak się objawia i czy jest on zjawiskiem jednoznacznie negatywnym? Na te i wiele innych pytań postarają się Państwu odpowiedzieć studenci warszawskiej japonistyki w trakcie organizowanej we współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku prelekcji. Wystąpienie jest owocem wielogodzinnych badań i nie gwarantuje objęcia całej złożoności tematu motywów w japońskiej kulturze masowej, jednakże jest to bardzo cenny wstęp do dyskusji i dalszych poszukiwań. Nie obiecujemy pojęcia pełnej istoty „Aware”, ale gwarantujemy, że już nigdy nie spojrzą Państwo na te zagadnienie w ten sam sposób, co wcześniej. Prelekcja odbędzie się w języku polskim.
Serdecznie zapraszamy!