WYDARZENIA

Image article

Oferta pracy: Specjalista ds. obsługi zwiedzających w Dziale Projektów Kulturalnych i Promocji

20.12.2016 - 9.01.2017

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w dniu 20 grudnia 2016 r. ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi zwiedzających w Dziale Projektów Kulturalnych i Promocji, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Wymagania:

– otwartość na kontakty interpersonalne i komunikatywność

– wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe, kierunki: administracja, handel, nauki społeczne, antropologia, kulturoznawstwo

– obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, program sprzedażowy

–  komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany j. angielski),

– umiejętność pracy samodzielnej i w zespole

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

– ukończone kursy i szkolenia w zakresie obsługi klienta

– doświadczenie w obsłudze klienta lub pracy w handlu

– znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym

Opis stanowiska:

– wdrażanie strategii marketingowych Muzeum

– współpraca w tworzeniu oferty Muzeum, monitorowanie i analiza potrzeb zwiedzających i klientów

– obsługa zwiedzających i klientów przed i po sprzedaży z naciskiem na kreowanie wizerunku Muzeum

– sprzedaż towarów w sklepie muzealnym, obsługa kasy fiskalnej

– obsługa e-sklepu

– monitorowanie i analiza wyników sprzedaży sklepu muzealnego oraz e-sklepu

– współpraca z kontrahentami w zakresie sprzedaży wydawnictw

– współpraca przy organizacji wydarzeń muzealnych

– wdrażanie informacji o aktualnych i planowanych działaniach Muzeum

– tworzenie i analiza baz danych zwiedzających i klientów Muzeum, określanie potrzeb grup docelowych odbiorców

– dbałość o porządek i estetykę w przestrzeni muzealnej

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą klienta, dźwiganiem, przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny.

Oferujemy:

– ciekawą pracę w rozwijającej się instytucji

– stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)

Miejsce pracy: Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, C.V. , wraz z danymi kontaktowymi, osobiście (sekretariat) lub pocztą (w tym e-mail sekretariat@muzeumazji.pl) w terminie do 9 stycznia 2017 roku (z dopiskiem „Dział Projektów Kulturalnych i Promocji”).

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Muzeum zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.