WYDARZENIA

Image article

Odkrycia zabytków religii bon w Mustangu

27.02.2018, 18:00
WSTĘP: wolny

27 lutego zapraszamy na spotkanie z dr hab. Agnieszką Helman-Ważny, która kierowała badaniami polskich naukowców w Nepalu i która zaprezentuje ich odkrycia dotyczące manuskryptów rdzennej tybetańskiej religii bon w tym regionie.

Obok wielu bezcennych i często bezpowrotnie niszczonych zabytków na terenie Mustangu znajdują się nieodkryte jeszcze kompleksy jaskiń wykutych w górskich zboczach. Większość takich miejsc będących w przeszłości schronieniem, pustelnią, miejscem pochówku lub odosobnia medytacyjnego, ze względu na trudny dostęp wymagający wysokich umiejętności wspinaczkowych, pozostaje zapomniana od wieków (często wraz z przedmiotami i zabytkami znajdującymi się we wnętrzu). Takim miejscem był do niedawna kompleks jaskiń Mardzong położony na południe od Lo Monthang w nepalskim rejonie Mustangu. Manuskrypty z Mardzong odkryte w 2008 roku przez grupę himalaistów prowadzonych przez Brot’a Coburn’a i Peter’a Athans’a są wyjątkowo ciekawym odkryciem archeologicznym opracowywanym i zabezpieczanym obecnie przez polskich naukowców w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki realizowanego na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie będzie okazją do podzielenia się doświadczeniami i odkryciami dokonanymi podczas prac polskiego projektu kierowanego przez dr hab. Agnieszkę Helman-Ważny w latach 2015-18. Prelegentki: Agnieszka Helman-Ważny i Sarah Skumanov.