Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Odkrycia zabytków religii bon w Mustangu

27.02.2018, 18:00
WSTĘP: wolny

27 lutego zapraszamy na spotkanie z dr hab. Agnieszką Helman-Ważny, która kierowała badaniami polskich naukowców w Nepalu i która zaprezentuje ich odkrycia dotyczące manuskryptów rdzennej tybetańskiej religii bon w tym regionie.

Obok wielu bezcennych i często bezpowrotnie niszczonych zabytków na terenie Mustangu znajdują się nieodkryte jeszcze kompleksy jaskiń wykutych w górskich zboczach. Większość takich miejsc będących w przeszłości schronieniem, pustelnią, miejscem pochówku lub odosobnia medytacyjnego, ze względu na trudny dostęp wymagający wysokich umiejętności wspinaczkowych, pozostaje zapomniana od wieków (często wraz z przedmiotami i zabytkami znajdującymi się we wnętrzu). Takim miejscem był do niedawna kompleks jaskiń Mardzong położony na południe od Lo Monthang w nepalskim rejonie Mustangu. Manuskrypty z Mardzong odkryte w 2008 roku przez grupę himalaistów prowadzonych przez Brot’a Coburn’a i Peter’a Athans’a są wyjątkowo ciekawym odkryciem archeologicznym opracowywanym i zabezpieczanym obecnie przez polskich naukowców w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki realizowanego na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie będzie okazją do podzielenia się doświadczeniami i odkryciami dokonanymi podczas prac polskiego projektu kierowanego przez dr hab. Agnieszkę Helman-Ważny w latach 2015-18. Prelegentki: Agnieszka Helman-Ważny i Sarah Skumanov.