WYDARZENIA

Image article

Między współpracą a przetrwaniem – buddyzm w Rosji i ZSRR

6.05.2022, 18:00
WSTĘP: Wolny

Między współpracą a przetrwaniem – buddyzm w Rosji i ZSRR – wykład dr. Alberta Jawłowskiego, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Buddyzm tybetański pojawił się na terenie Rosji w XVII wieku, szybko rozpowszechniając się wśród rdzennej ludności Zabajkala i nadwołżańskiej Kałmucji. Dziś – obok prawosławia, islamu i judaizmu – jest jedną z czterech tzw. tradycyjnych religii państwowych. W ciągu kilku wieków rosyjski buddyzm wykorzystywano jako narzędzie zarządzania administracyjnego. Jednocześnie był polem zachowania odrębności kulturowej ludności azjatyckich prowincji państwa.

Dr Albert Jawłowski – adiunkt w Katedrze Metod Badania Kultury ISNS UW. Od 2007 roku prowadził badania terenowe w Rosji, między innymi w Buriacji, Kraju Zabajkalskim, obwodzie irkuckim, na Ałtaju i w Jakucji. Zajmował się również badaniem i teoriami kultury. Jest autorem artykułów naukowych i popularnonaukowych, esejów, scenariuszy filmowych i telewizyjnych oraz książek Święty ład. Rytuał i mit mundialu, Dawno temu w Galaktyce Popularnej i Milczący lama. Buriacja na pograniczu światów.

Wstęp: BEZPŁATNY
Organizator: kustosz Maciej Góralski

grafika wydarzenia