Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

WYDARZENIA

Image article

Kimono: Imagine One World

29.09.2019, 12:00

Pomysłodawcą projektu „Kimono: Imagine one World” jest artysta Yoshimasa Takakura.

Dzięki niemu inni artyści związani z tradycją ręcznego malowania kimon zdecydowali się wziąć udział w projekcie. Tak powstało 196 kimon dla 196 państw, które mają uczestniczyć w Olimpiadzie w Tokio 2020 r. Ich wzornictwo odwołuje się do sztuki, historii i przyrody poszczególnych krajów.

Polskie kimono zostało wykonane techniką yūzen, przez jednego z najwybitniejszych japońskich artystów Arima Kunio, który zaprojektował polskie kimono zgłębiając polską kulturę, literaturę i tradycje. Wykorzystał w swojej pracy motywy polskiej sztuki ludowej.

O godz. 12 zapraszamy na spotkanie z artystą – Arimą Kunio oraz z inicjatorką projektu, p. Aliną Tutakiewicz-Fukushimą.

O godz. 13 rozpoczną się warsztaty malowania tkanin, które poprowadzi Arima Kunio. Cena warsztatów: 80 zł (w tym koszt oryginalnych materiałów japońskich). Maksymalna liczba uczestników: 20 osób. Obowiązują zapisy mailowe: info@muzeumazji.pl.

 

zdjęcie jest własnością Kimono: Imagine one World